Nyheter - Side 13

Publisert 17. feb. 2015 10:45

NTL UiO vil avholde sitt årsmøte 18. mars i aud 2, Georg Sverdrups hus

Det vil bli servering av wraps og mineralvann i kjelleren nedenfor auditoriet før møtet. Servering starter kl 15:15. Innledning ved Ingrid Wergeland (Manifest Analyse) om hvorfor Fellesskap fungerer, kl 15:30. Årsmøtet begynner kl 16.15 til ca 18.30.

Tid og sted:Årsmøte 18. mars 2015 18. mar. 2015 16:15 - 18:30, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus
Publisert 23. jan. 2015 12:00

Regjeringen varslet denne uka en personalpolitisk reform ved universitetene og høyskolene. Kunnskapsministeren hevder reformen skal styrke kvaliteten i høyere utdanning. -Forslagene vil virke i motsatt retning. De kommer til å skape stor uro og usikkerhet blant vitenskapelig ansatte. Kampen om fast jobb blir tøffere, også her. Dermed ser vi en helt klar parallell til de øvrige endringene i arbeidsmiljøloven, sier John Leirvaag.

Publisert 22. jan. 2015 10:12

UNIFORUM: Norsk Tenestemannslag har varsla søksmål mot UiO for seks av dei tilsette i Norsk Ordbok, Det stadfestar forbundssekretær Siv Anita Hagen i NTL.

Ordet "Arbeidsmiljøloven" i et hjerte.
Publisert 8. jan. 2015 15:00

ARBEIDSMILJØLOVEN er loven som ga oss rett til fast jobb. Regjeringens forslag til endringer i loven vil bety økt usikkerhet og mindre frihet for norske arbeidstakere. Arbeidsgiver vil få mer makt – de ansatte vil få mindre.

Publisert 8. jan. 2015 14:28

Ekspertgruppen som har utredet finansiering av universiteter og høyskoler overleverte onsdag sin rapport til kunnskapsministeren.

Ekspertgruppen foreslår å videreføre hovedtrekkene i dagens finansieringssystem. I gruppens forslag er en like stor andel (30 prosent) av institusjonenes bevilgning avhengig av resultater som i dag. Det foreslås noen endringer i hva det gis økonomisk uttelling for. Blant annet skal det gis uttelling for ferdig utdannede kandidater, og det foreslås en styrking av insentivene for å satse på kvalitet i forskning.

Publisert 8. des. 2014 13:53

LOs sekretariat slår fast at H/Frp-regjeringen med sitt forslag om mer midlertidighet og en svekket arbeidsmiljølov er på kollisjonskurs med en samlet norsk fagbevegelse.

Publisert 8. des. 2014 10:40

NTL UiO inviterer til møte om årets lønnsforhandlinger fredag 12.desember kl 14.15-15.45 i Sophus Bugges hus, auditorium 3.

Tid og sted:Åpent møte om lokale lønnsforhandlinger 12. des. 2014 14:15 - 15:45, Auditorium 3, Sophus Bugges hus
Publisert 30. nov. 2014 22:28

Julekalenderen er tilbake i år også! Et år uten NTL UiOs snart legendariske julekalender er vel utenkelig. Hver eneste dag trekker vi en vinner blant de som har rett svar, og hver dag sender vi ut flotte NTL effekter!

 

 

Publisert 21. nov. 2014 15:00

NTL UiO har besluttet å ikke bringe årets forhandlingsresultat inn for Statens Lønnsutvalg. Dette betyr at protokollen nå er godkjent, og resultatet offentliggjøres mandag 24. november etter kl 12.00.

 

Hattemakernes fagforening i 1910.
Publisert 18. nov. 2014 11:09

Nå finnes det alternativer for folk i vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter – som Forskerforbundet og Akademikerne.  Så – hva er spesielt ved Tjenestemannslaget?