Ledernivå 2 i Sentraladministrasjonen

Universitetsledelsen oppretter avdelingsdirektørstillinger i lederstøtten. Dette bekrefter NTL UiOs kritikk om at lederstøttens rolle blir mye sterkere enn deres formelle myndighet skulle tilsi. I tillegg skaper de utydelighet rundt ansvarsfordelingen og er en undergraving av hovedtariffavtalens titler. Den oppstykkede prosessen fører til inkonsekvente beslutninger, hvor man først vedtar å nedlegge fagavdelingene, for så å videreføre avdelingsdirektørstillingene.

Les mer her

Publisert 5. juli 2013 11:37 - Sist endret 5. juli 2013 11:38