Nyheter

Publisert 10. juni 2022 13:36

Partene i tariffoppgjøret kom til enighet i mekling på overtid 24. mai.

Resultatet er nå sendt ut på uravstemning, og medlemmene har frist til 17. juni med å stemme ja eller nei til tariffresultatet. 

Styret ved NTL UiO har behandlet resultatet i møte 7. juni og oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten.

Publisert 9. mai 2022 11:38

LO Stat har gitt beskjed om at ca 4400 medlemmer tas ut ved en eventuell streik. Medlemmer ved NTL UiO er blant disse.

Partene i staten har fått meklingsfrist til midnatt 23. mai. Dersom partene ikke da er kommet til enighet, vil det bli streik i staten fra og med 24. mai.

Publisert 6. apr. 2022 12:44

NTL UiO har p.d.d. 4 frikjøpte på kontoret i Fysikkbygget. Leder og nestleder er valgt av årsmøtet med ansvar for å lede foreningas arbeide for medlemmene. I tillegg har vi frikjøp til å jobbe med personalsaker og verving, og organisasjonssekretær.

Publisert 7. mars 2022 13:28

Landstyret har vedtatt NTLs tariffpolitiske uttalelse for hovedtariffoppgjøret 2022. Her ligger det føringer for hvordan NTLs forhandlingsutvalg skal prioritere i årets oppgjør.

Publisert 23. des. 2021 14:32

Kontoret er stengt frem til 3. januar. Har du en hastesak, kan du ta kontakt med leder Natalia Zubillaga på telefon 97887336. 

God jul og godt nytt år! 

Publisert 5. aug. 2021 10:39

Høsten 2021 skal det gjennomføres lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være ferdige 31. oktober. Forhandlingene er taushetsbelagt og vi kan ikke si noe før protokollen er underskrevet. 

Publisert 7. juli 2021 10:03

Kontoret vil være ubemannet fra 7. juli til 2. august. Telefonen betjenes ikke, og e-poster blir lest kun sporadisk. Men er det noe som haster kan hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga nås på mobil +47 97 88 73 36.

Bilde av en tikroning
Publisert 31. mai 2021 13:38

Etter 17 timer på overtid hos riksmekleren ble de sentrale partene til slutt enige om et resultat i mellomoppgjøret 2021. 

En ramme på 2.7% fordeles 50% sentralt og 50% lokalt. Det betyr at det blir lokale lønnsforhandlinger på UiO til høsten.