Nyheter

Publisert 17. jan. 2020 14:21

Regjeringen ønsker at universitetene skal overføre eiendommene sine til Statsbygg for så å leie de samme lokalene tilbake.

Forslaget er ikke forsvarlig utredet, og nok en rapport peker på store svakheter ved beslutningsgrunnlaget og varsler om økte utgifter, økt byråkratisering og ansvarspulverisering og dårligere oppnåelse av sektorpolitiske mål. 

Publisert 20. des. 2019 10:20

Vi prøver å oppsummere et utvalg av sakene vi har jobbet med i løpet av året.

2019 har vært preget av kamp for medbestemmelse og mot ABE-kutt, mellomoppgjør og lønnsforhandlinger. Vi bidro til å sikre at foretaksmodellen ble skrinlagt, men seiren ble kronet med kamp for retten til å forvalte egen eiendom. 

Lokalt på UiO har organiseringen av IT vært en viktig sak og det er fortsatt mye som skjer i kjølvannet av BOTT. Dette blir viktige saker i 2020. 

Publisert 2. des. 2019 09:43

NTL UiO søker vikar for vår faste organisasjonssekretær som skal ut i permisjon. Vikariatet varer fra 1.2.2020 – 31.12.2020.

Kort søknad med CV sendes kontor@ntl.uio.no innen 17.12.2019

Publisert 14. nov. 2019 12:54

Årets lokale lønnsforhandlinger på UiO er ferdige.

NTL fikk godt gjennomslag for våre krav i år også. 

Publisert 22. aug. 2019 15:58

NTL UiO støtter kampen om tariffavtale i Foodora!

Publisert 21. juni 2019 15:38

Partene ved UiO har nå meklet om nytt personalreglement og har kommet frem til en løsning. Det betyr at UiO har et nytt personalreglement fra 1. juli 2019.

Publisert 21. juni 2019 15:38

Masterplan for IT ble ikke vedtatt - nytt organisasjonsutviklingsprosjekt for IT i gang.

Mange  faner på plass på dagens fanemarkering!
Publisert 11. juni 2019 13:17

NTL UiO støtter kravet om pensjon fra første krone!

Leder av LO Stat, Egil André Aas på vei inn til Riksmekleren. Foto: Kai Hovden/LO Media
Publisert 28. mai 2019 13:20

Fredag 24. mai kom partene i staten til enighet i mellomoppgjøret. Resultatet består av generelle tillegg med likelønnsprofil, fjerning av tak og bunn for pensjonsgivende tillegg, et løft ved ansettelse av stipendiater, avtalefestet AFP og lokale forhandlinger til høsten.

Mer informasjon om høstens lokale forhandlinger på UiO blir gitt løpet av juni.

Publisert 21. mai 2019 12:42

Meklingen i mellomoppgjøret er i gang og frist for å bli enige er ved midnatt 23. mai. NTL UiO er ikke en del av LO Stats streikeuttak.