2021

Publisert 7. juli 2021 10:03

Kontoret vil være ubemannet fra 7. juli til 2. august. Telefonen betjenes ikke, og e-poster blir lest kun sporadisk. Men er det noe som haster kan hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga nås på mobil +47 97 88 73 36.

Bilde av en tikroning
Publisert 31. mai 2021 13:38

Etter 17 timer på overtid hos riksmekleren ble de sentrale partene til slutt enige om et resultat i mellomoppgjøret 2021. 

En ramme på 2.7% fordeles 50% sentralt og 50% lokalt. Det betyr at det blir lokale lønnsforhandlinger på UiO til høsten. 

Egil André Aas står fremst i bildet med dokumentmappe og Kjersti Barsok står bak. Avsperret gate i bakgrunnen på grunn av bygningsarbeider. Tilfeldig forbipasserende ses i bakgrunnen.
Publisert 30. apr. 2021 11:00

Partene står for langt fra hverandre og klarte ikke å komme til enighet på egen hånd. Lønnsoppgjøret går derfor til mekling.