2021

Publisert 23. des. 2021 14:32

Kontoret er stengt frem til 3. januar. Har du en hastesak, kan du ta kontakt med leder Natalia Zubillaga på telefon 97887336. 

God jul og godt nytt år! 

Publisert 5. aug. 2021 10:39

Høsten 2021 skal det gjennomføres lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være ferdige 31. oktober. Forhandlingene er taushetsbelagt og vi kan ikke si noe før protokollen er underskrevet. 

Publisert 7. juli 2021 10:03

Kontoret vil være ubemannet fra 7. juli til 2. august. Telefonen betjenes ikke, og e-poster blir lest kun sporadisk. Men er det noe som haster kan hovedtillitsvalgt Natalia Zubillaga nås på mobil +47 97 88 73 36.

Bilde av en tikroning
Publisert 31. mai 2021 13:38

Etter 17 timer på overtid hos riksmekleren ble de sentrale partene til slutt enige om et resultat i mellomoppgjøret 2021. 

En ramme på 2.7% fordeles 50% sentralt og 50% lokalt. Det betyr at det blir lokale lønnsforhandlinger på UiO til høsten. 

Egil André Aas står fremst i bildet med dokumentmappe og Kjersti Barsok står bak. Avsperret gate i bakgrunnen på grunn av bygningsarbeider. Tilfeldig forbipasserende ses i bakgrunnen.
Publisert 30. apr. 2021 11:00

Partene står for langt fra hverandre og klarte ikke å komme til enighet på egen hånd. Lønnsoppgjøret går derfor til mekling.