Uttalelse om klima

NTL UiOs årsmøte vedtok en uttalelse om klima. 

Plakat med skriften "There is no planet B" som holdes i været av to hender.

Foto: Colourbox

Klimakrisen truer samfunnsutviklingen, og krever handling fra alle deler av samfunnet. Fagbevegelsen har en viktig rolle å spille, blant annet gjennom å bygge allianser med miljøbevegelsen og utfordre politikerne til å vise vei for en rettferdig og grønn omstilling.

Samtidig må klimakampen forankres i hele fagbevegelsen. Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte er opptatte av disse spørsmålene. Derfor må fagbevegelsen være med å legge til rette for klimaengasjement på arbeidsplassen slik at de ansatte kan bidra aktivt til en bærekraftig utvikling. I klimadebatten blir ofte spørsmål om bærekraft redusert til et personlig ansvar for eget forbruk.

Fagbevegelsen må vise at klimakrisen løses gjennom solidaritet og mobiliseringen av kollektivt ansvar, ikke gjennom individualisme og forbrukskultur.

Klimakrisen vil ramme fremtidige generasjoner hardest, og vi ser et stadig økende engasjement blant unge og studenter som krever klimaomstilling. Fagbevegelsen har et solidarisk ansvar overfor unge fremtidige arbeidstakere som ønsker grønne arbeidsplasser å gå til. Det er viktig at også deres stemmer blir lyttet til og involvert i utviklingen av fagbevegelsens klimastrategier. Klimakrisen skaper nye vinnere og tapere, mellom by og land, mellom bransjer, i fordelingen av skatter og avgifter, gjennom nedleggelsen av arbeidsplasser og opprettelsen av nye jobbmuligheter. Konkrete klimatiltak kan potensielt også skape konflikter mellom ulike grupper ansatte i en og samme virksomhet.

Fagbevegelsen må fremme rettferdighetshensyn og omfordeling gjennom å delta aktivt i utviklingen av klimastrategier i virksomheter og på arbeidsplasser. De sentrale partene må også være villig til å bruke verktøyene for konflikthåndtering når goder og byrder fordeles.

Gjennom å involvere fagbevegelsen på alle nivåer, også gjennom medbestemmelse lokalt, kan vi sikre at vi utvikler et mer demokratisk arbeidsliv gjennom et grønt skifte, i stedet for å begrense klimaansvaret til stortingsvedtak eller det private forbruk.

Publisert 3. mai 2021 10:30 - Sist endret 3. mai 2021 12:39