Ny særavtale om kompensasjon for forskjøvet arbeidstid

NTL fikk gjennomslag for at avtalen skal gjelde både selve undervisningen og undervisningsrelaterte  oppgaver. 

Mange UiO-ansatte har fått arbeidshverdagen snudd på hodet i løpet av det siste året. For noen har arbeidsdagen blitt forskjøvet, mens det for andre har blitt tydeliggjort hvorfor det er vitkig å skille mellom arbeid og fritid. 

Partene på UiO har derfor blitt enige om en ny Særavtale om kompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid til etter kl. 17.00 på grunn av koronasituasjonen for å ivareta undervisning og undervisningsrelaterte oppgaver. 

Avtaleutkastet omfattet opprinnelig bare undervisere og NTL er svært fornøyd med at vi kan signere en avtale som gjelder alle undervisningsrelatierte oppgaver som pålegges til etter kl 17.00. 

Drøfting med de tillitsvalgte

I protokollen presiseres det at behovet for å forskyve arbeidstiden skal drøftes med de tillitsvalgte i lokale IDF-møter i følge Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. 

Ikke permanent ordning

En eventuell avtale om forskjøvet arbeidstid som er drøftet lokalt er ikke en permanent ordning, men skal være knyttet til spesielle og tidsavgrensede forhold.

Avtalen gjelder til og med 31. desember 2021.

Hvem gjelder avtalen for? 

Særavtalen gjelder både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte som er pålagt undervisning eller undervisningselatert  arbeid etter kl 17.00. 

Kompensasjon

For arbeid mellom kl. 17.00 og 20.00 gis et tillegg på timelønn på 40%.

For arbeid etter kl. 20.00 gis et tillegg på timelønn på 70 %

Publisert 5. feb. 2021 15:21 - Sist endret 5. feb. 2021 15:21