Søk LOs Utdanningsfond

Tildeling av stipend for studieåret 2021/2022

Hvem kan søke?

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Hva kan man få støtte til?

Fondet yter støtte til

  1. Helårsstudium (2 semester). Stipendets størrelse: Inntil kr. 13.500,- pr. studieår. Søknadsfrist for studieåret 2021/2022:  Åpen frist
  2. Utdanning av kortere varighet enn pkt. a) Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil  kr. 10.500,-  pr. skoleår. Kortere kurs :  Inntil kr. 4.000,- pr. studieår
  3. AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler  kr. 10.500,-     pr.skoleår.                  

Når kan du søke?

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Hvor lang er saksbehandlingstiden? 

Søknader blir behandlet en gang i måneden.

Hvor kan jeg søke?

Elektronisk søknadsskjema kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk på  www.lo.no  og 

Fullstendige retningslinjer for fondet

 

 

 

Publisert 22. apr. 2021 12:55 - Sist endret 22. apr. 2021 12:55