Brudd i statsoppgjøret

Partene står for langt fra hverandre og klarte ikke å komme til enighet på egen hånd. Lønnsoppgjøret går derfor til mekling. 

Egil André Aas står fremst i bildet med dokumentmappe og Kjersti Barsok står bak. Avsperret gate i bakgrunnen på grunn av bygningsarbeider. Tilfeldig forbipasserende ses i bakgrunnen.

LO Stats leder Egil André Aas og NTL-leder Kjersti Barsok. Foto: LO Stat

Langt fra hverandre

-Vi visste at årets forhandlinger ville bli krevende, både på grunn av resultatet i fjor, og fordi koronasituasjonen preger både landet og selve gjennomføringen av forhandlingene. Det at arbeidsgiver i første krav vil ha alle pengene til lokale forhandlinger uten streikerett viser jo hvor langt fra hverandre vi startet. Selv om staten nærmet seg noe på profilen så var vi ikke i nærheten av forhandlingsløsning, sier NTL-leder Kjersti Barsok.

Les mer på ntl.no

Dårlig fordelingsprofil

- Statens ønske er at det meste av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. All erfaring viser at dette gir større ulikhet. Noen få får solid uttelling på bekostning av de som allerede tjener minst. Det er gjennom store sentrale tillegg vi kan sørge for en rettferdig fordeling. Vårt krav var derfor et kronetillegg til alle. Og det kommer vi til å kjempe videre for i mekling, sier leder av LO Stat, Egil André Aas.

Les mer på lostat.no

Publisert 30. apr. 2021 11:00 - Sist endret 30. apr. 2021 11:05