Enighet i tariffoppgjøret

Etter 17 timer på overtid hos riksmekleren ble de sentrale partene til slutt enige om et resultat i mellomoppgjøret 2021. 

En ramme på 2.7% fordeles 50% sentralt og 50% lokalt. Det betyr at det blir lokale lønnsforhandlinger på UiO til høsten. 

Bilde av en tikroning

Foto: UiO/Anders Lien

Ramme

Oppgjøret følger frontfaget og vi har en økonomisk ramme på 2,7%.

Det betyr at lønnsmassen til de statsansatte skal økes med 2,7%. Halvparten av denne summen fordeles sentralt og halvparten går ut til virksomhetene og skal forhandles om lokalt.

Det er en historisk høy sum som går ut til lokale forhandlinger. 

Kommentar fra Kjersti Barsok, leder av NTL

Kommentar fra Egil André Aas, leder av LO Stat 

Sentrale tillegg

De sentrale tilleggene fordeles slik: 

  • Alle får et lønnstillegg på 0,9% + 1.500 kroner
  • Alle fra lønnstrinn 19 til og med lønnstrinn 50 får tillegget på 0,9 % + 1.500 kroner, og et lavlønnstillegg på 4.000 kroner. Samlet gir det et tillegg på minimum 8.214 kroner.

  • Alle mellom lønnstrinn 51 og 69 får tillegget på 0.9 % + 1.500 og et likelønnstillegg. Samlet gir det et tillegg på minimum 7.287 kroner.

Disse generelle tilleggene gis med virkning fra 1. mai.

Ny lønnstabell i staten fra 1. mai

Lokale lønnsforhandlinger

50% av den økonomiske ramma er satt av til lokale forhandlinger. Dette betyr at det lokalt skal forhandles innenfor en ramme på 1,8%.

Det er en svært stor andel som skal fordeles lokalt. 

Her kan du sende inn krav, finne informasjon om kravfrist m.m. 

Medlemsmøte

Vi inviterer til medlemsmøte om resultatet fredag 4. juni kl 11. Her finner du lenke til Zoom-møtet. 

Regnestykke

Får du det ikke til å gå helt opp? Bak dette tallet på 2,7 % skjuler det seg også glidning og overheng, i tillegg til at forskjellen i virkingstidspunktet på de sentrale tilleggene og de lokale lønnsforhandlingene har noe å si.

  • Glidning: forskjellen mellom den lønnsveksten som er avtalt i et lønnsoppgjør og den som faktisk blir realisert (målt i ettertid). Det er f.eks. lønnsøkninger gjennom 2.5.3., eller hvis en som slutter blir erstatta av noen i et høyere lønnstrinn. 
  • Overheng: forskjellen mellom lønna ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønnen året før.
Publisert 31. mai 2021 13:38 - Sist endret 27. juni 2022 14:20