2013

Publisert 9. des. 2013 09:57

LO og Norsk Folkehjelp vil feire og minnes Nelson Mandela og hans virke. Mandag 9. desember klokka 18.00 til 19.30 på Sentrum Scene blir det et felles, åpent arrangement med artister og appeller.

Jens Stoltenberg, Liv Tørres og Gerd Kristiansen taler. Big Bang spiller!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kom og bli med oss å hedre vår tids største leder!

Til: Mandag 9. desember klokken 18:00

Sted: Sentrum Scene 

Publisert 19. nov. 2013 15:03

- Innføring av skolepenger for studenter utenfor EØS er et klart brudd med gratisprinsippet og første skritt mot en generell innføring av skolepenger ved norske universiteter og høgskoler, sier forbundssekretær i NTL, Finn Olav Haga.

Publisert 15. nov. 2013 16:33

NHO foreslår i dag å konkurranseutsette den siste frie delen av finansieringen til universitetene, og ønsker forskning som har større betydning for næringslivet. - Kunnskapsministeren har nå en mulighet til å vise at han vet mer om universitets- og høgskolesektoren enn å la seg diktere av NHO, sier NTL-leder John Leirvaag.

Publisert 15. nov. 2013 12:58

Finansieringsutvalget som skulle se på finansieringen av universiteter og høyskoler er oppløst. Utvalget ble nedsatt den 9. august i år av Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering og skulle etter planen levere rapporten sin innen utgangen av 2014.

 

Publisert 12. nov. 2013 13:43

Ensidig vektlegging av antall publikasjoner, siteringer og internasjonale rangeringer overskygger den virkelige gevinsten av forskning. - Tellekanter er lite egnet til å måle samfunnsøkonomisk nytte i bred forstand, sa LO-sekretær Renée Rasmussen på NTL-seminar forrige uke.

Publisert 18. okt. 2013 10:05

Sammensetningen av den nye regjeringen er nå klar. Robert Eriksson (FrP) blir arbeidsminister, mens Torbjørn Røe Isaksen (H) blir kunnskapsminister. Her kan du også se listen over statssekretærer. 

Publisert 9. okt. 2013 16:12

Spanske mur- og steinarbeidere fikk opptil 30 000 kroner i restskatt. Det viste seg underleverandørene jukset med skatten, og ga spanjolene regningen.

Publisert 5. sep. 2013 10:21

Hvilke rettigheter har man under omstilling og omorganiseringsprosesser? (Mer info kommer)

Tid og sted:Kurs i omorganiseringsprosesser 8. okt. 2013 12:15 - 15:00, seminarrom 152 Georg Morgenstiernes hus, Blindern
Publisert 3. sep. 2013 07:34

Daglig leder i tenketanken og forlaget Res Publica, Håvard Friis Nilsen, forteller om betydningen av sterke fagforeninger og jevn inntektsfordeling i et samfunn.

Tid og sted:NTL Student - kaffekurs 4. sep. 2013 12:15 - 13:00, Aud 5, Eilert Sundts hus

Publisert 2. sep. 2013 11:44

Måling og kontrollering går ut over den vitenskapelige kvaliteten på forskningen. Kronikk i NTL-magasinet.

Publisert 15. aug. 2013 12:38

Som varslet før sommerferien, skal NTL nå drøfte bemanningsplan for lederstillinger nivå 2 og 3 i Eiendomsavdelingen. Dato for drøftingsmøtet er nå satt til 21. august. I dette ligger også organiseringen i driftsområder, opprettelse av brukersenter, fordeling av oppgaver mellom de ulike seksjonene og avdelingene.

Tid:Medlemsmøter i Eiendomsavdelingen 19. aug. 2013 11:00 - 20. aug. 2013 12:00
Publisert 12. aug. 2013 13:16

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden.

Leder i NTL NTNU Sturla Søpstad er oppnevnt som medlem av utvalget som skal vurdere hvordan en framtidig finansieringsordning for universitets- og høgskolesektoren bør se ut. Utvalget ledes av dekan ved UiO Fanny Duckert og skal blant annet vurdere om faglig kvalitet skal få en tyngre innvirkning i finansieringsmodellen.

Publisert 8. aug. 2013 10:57

Høyre har varslet kutt på 1,4 milliarder i statlig administrasjon i sitt alternative budsjett. FrP kliner til med 18,6 milliarder i hele offentlig sektor. Hvor skal kuttene komme, hvilke oppgaver skal bort, og hvem skal sies opp, spør NTLs forbundsleder.