2013

Publisert 9. des. 2013 09:57

LO og Norsk Folkehjelp vil feire og minnes Nelson Mandela og hans virke. Mandag 9. desember klokka 18.00 til 19.30 på Sentrum Scene blir det et felles, åpent arrangement med artister og appeller.

Jens Stoltenberg, Liv Tørres og Gerd Kristiansen taler. Big Bang spiller!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kom og bli med oss å hedre vår tids største leder!

Til: Mandag 9. desember klokken 18:00

Sted: Sentrum Scene 

Publisert 2. des. 2013 12:44

NTL UiO kjører også i år i gang vår (snart) tradisjonsrike julekalender!

Publisert 19. nov. 2013 15:03

- Innføring av skolepenger for studenter utenfor EØS er et klart brudd med gratisprinsippet og første skritt mot en generell innføring av skolepenger ved norske universiteter og høgskoler, sier forbundssekretær i NTL, Finn Olav Haga.

Publisert 18. nov. 2013 11:30

NTL har mottatt et høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, og skal nå sende sin uttalelse til LO. Fristen for tilbakemelding til forbundet er 17. desember 2013.

Publisert 15. nov. 2013 16:33

NHO foreslår i dag å konkurranseutsette den siste frie delen av finansieringen til universitetene, og ønsker forskning som har større betydning for næringslivet. - Kunnskapsministeren har nå en mulighet til å vise at han vet mer om universitets- og høgskolesektoren enn å la seg diktere av NHO, sier NTL-leder John Leirvaag.

Publisert 15. nov. 2013 13:20

En større andel av forskningsbevilgningene til universiteter og høyskoler bør skje gjennom nasjonal konkurranse ut fra kvalitet og relevans, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund under konferansen «Konkurranse for kvalitet og samfunnsrelevans. Ny finansieringsmodell for forskning ved universiteter og høyskoler?».

Publisert 15. nov. 2013 12:58

Finansieringsutvalget som skulle se på finansieringen av universiteter og høyskoler er oppløst. Utvalget ble nedsatt den 9. august i år av Jens Stoltenbergs rødgrønne regjering og skulle etter planen levere rapporten sin innen utgangen av 2014.

 

Publisert 12. nov. 2013 13:43

Ensidig vektlegging av antall publikasjoner, siteringer og internasjonale rangeringer overskygger den virkelige gevinsten av forskning. - Tellekanter er lite egnet til å måle samfunnsøkonomisk nytte i bred forstand, sa LO-sekretær Renée Rasmussen på NTL-seminar forrige uke.

Publisert 8. nov. 2013 11:25

NTL UiO inviterer til medlemsmøte om tariffkrav og NTLs Prinsipp- og handlingsprogram fredag 15. november.

Tid: kl 14.00 - 15.30

Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus

Publisert 31. okt. 2013 11:50

Kurset "Fra sceneskrekk til karisma" har søknadsfrist 1. november. Kurset er gratis for NTL medlemmer. Alle reise-, oppholds- og kursutgifter blir dekket av NTL.

Publisert 23. okt. 2013 09:12

Nå kan du melde deg på styre- og tillitsvalgtseminaret for NTL UiO, som finner sted på Hurdalsjøen Hotell den 25. og 26. november. (Varaer er selvfølgelig også invitert!)

Programmet kommer snart.

Påmeldingsskjema finner du her.

Tid og sted:Meld deg på styre- og tillitsvalgtseminaret 25.-26. november 2013 25. nov. 2013 09:00 - 26. nov. 2013 15:30, Hurdalsjøen Hotell

Publisert 18. okt. 2013 10:05

Sammensetningen av den nye regjeringen er nå klar. Robert Eriksson (FrP) blir arbeidsminister, mens Torbjørn Røe Isaksen (H) blir kunnskapsminister. Her kan du også se listen over statssekretærer. 

Publisert 9. okt. 2013 16:12

Spanske mur- og steinarbeidere fikk opptil 30 000 kroner i restskatt. Det viste seg underleverandørene jukset med skatten, og ga spanjolene regningen.

Publisert 10. sep. 2013 11:19

Det er sent på året, men endelig er Ny giv 2/2013 ute. God lesning!

Publisert 5. sep. 2013 10:21

Hvilke rettigheter har man under omstilling og omorganiseringsprosesser? (Mer info kommer)

Tid og sted:Kurs i omorganiseringsprosesser 8. okt. 2013 12:15 - 15:00, seminarrom 152 Georg Morgenstiernes hus, Blindern
Publisert 3. sep. 2013 12:34

Onsdag 4. september markeres NTL-dagene på UiO. Vi markerer dagen med stand på Blindern, JUS og Odontologi der vi ønsker å rette fokus på viktigheten ved å være fagorganisert, og å gi sin stemme til Stortingsvalget 9. september.  

Publisert 3. sep. 2013 07:34

Daglig leder i tenketanken og forlaget Res Publica, Håvard Friis Nilsen, forteller om betydningen av sterke fagforeninger og jevn inntektsfordeling i et samfunn.

Tid og sted:NTL Student - kaffekurs 4. sep. 2013 12:15 - 13:00, Aud 5, Eilert Sundts hus

Publisert 2. sep. 2013 11:44

Måling og kontrollering går ut over den vitenskapelige kvaliteten på forskningen. Kronikk i NTL-magasinet.

Publisert 21. aug. 2013 16:34

NTL mener UiO heller må prioritere å ansette folk. Les mer i Universitas

Publisert 15. aug. 2013 12:38

Som varslet før sommerferien, skal NTL nå drøfte bemanningsplan for lederstillinger nivå 2 og 3 i Eiendomsavdelingen. Dato for drøftingsmøtet er nå satt til 21. august. I dette ligger også organiseringen i driftsområder, opprettelse av brukersenter, fordeling av oppgaver mellom de ulike seksjonene og avdelingene.

Tid:Medlemsmøter i Eiendomsavdelingen 19. aug. 2013 11:00 - 20. aug. 2013 12:00
Publisert 12. aug. 2013 15:43

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken ble i dag tildelt ANSAs ærespris Vaganten.

Publisert 12. aug. 2013 13:16

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden.

Leder i NTL NTNU Sturla Søpstad er oppnevnt som medlem av utvalget som skal vurdere hvordan en framtidig finansieringsordning for universitets- og høgskolesektoren bør se ut. Utvalget ledes av dekan ved UiO Fanny Duckert og skal blant annet vurdere om faglig kvalitet skal få en tyngre innvirkning i finansieringsmodellen.

Publisert 9. aug. 2013 14:17

Med bakgrunn i LOs medlemsdebatt og kongressens vedtak har LO stilt 45 spørsmål til de politiske partiene. LO ba om klare svar fra partiene, og mottok svar fra samtlige partier. Les mer her...

Publisert 8. aug. 2013 10:57

Høyre har varslet kutt på 1,4 milliarder i statlig administrasjon i sitt alternative budsjett. FrP kliner til med 18,6 milliarder i hele offentlig sektor. Hvor skal kuttene komme, hvilke oppgaver skal bort, og hvem skal sies opp, spør NTLs forbundsleder.

Publisert 6. aug. 2013 16:49

Frist til NTL-forbundet 1. oktober 2013