Debatt om Tariff og Prinsippprogram fredag 15. november

NTL UiO inviterer til medlemsmøte om tariffkrav og NTLs Prinsipp- og handlingsprogram fredag 15. november.

Tid: kl 14.00 - 15.30

Sted: Undervisningsrom 2, Georg Sverdrups hus

14 - 14.45 Kort om NTLs tariffkrav - ved Ellen Dalen, leder NTL UiO 

Styret i NTL UiO har utarbeidet et forslag til våre krav inn i hovedtariffoppgjøret som skal være ferdig 1. mai. Du kan påvirke kravene og stemme over forslaget. 

Last ned utkastet til tariffkrav her


14.45 - 15.30 Kort om NTLs prinsipp- og handlingsprogram - ved Kari Solaas Paulsen, nestleder NTL sentralforvaltningen

Diskusjon om hva som bør være viktige politikkområder for NTL den neste 4-årsperioden.
Programmet skal endres og endelig vedtas på landsmøtet november 2014. Nå er det anledning til å komme med innspill om hva DU synes er viktig at NTL jobber med. Send forslag direkte til forbundet eller delta på møtet og lever forslag der.

Mer informasjon om programmet og debatten

Det blir servering av pizza og brus


Vel møtt!

Publisert 8. nov. 2013 11:25 - Sist endret 28. nov. 2019 12:36