Solbakken fikk utdanningspris

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken ble i dag tildelt ANSAs ærespris Vaganten.

Foto: LO/Magne Svendsen

ANSA er en organisasjon for norske studenter i utlandet. Organisasjonen representerer 9500 utenlandsstudenter og har som formål å ivareta studentenes interesser. ANSA deler årlig ut æresprisen Vaganten. Tanken bak er å berømme personer som har gjort en spesielt god innsats for ANSA og deres saker.

 

 - Tor-Arne Solbakken får prisen fordi han har engasjert seg for våre saker.  Med hans hjelp har vi fått en mulighet til å bli hørt.  Han har gitt sakene våre en stemme, har stor gjennomslagskraft og har valgt å dele denne med oss og de sakene vi står for, sa ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas under utdelingen i dag.

 

ANSA og LO har hatt et godt samarbeid i flere år og har stått sammen i mange saker. LOs nestleder er både glad for samarbeidet og stolt over utmerkelsen:

 

- Dette er en anerkjennelse av LOs mangeårige studentpolitiske arbeid, sier Tor-Arne Solbakken.

Publisert 12. aug. 2013 15:43