Endringsforslagene i utdanningsstøtte ute på høring

NTL har mottatt et høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, og skal nå sende sin uttalelse til LO. Fristen for tilbakemelding til forbundet er 17. desember 2013.

Høringsutkastet er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for Kunnskapsdepartementet. Administrative og økonomiske konsekvenser av betydning er innarbeidet i budsjettforslaget. Høringen av vedlagte forskrift gjelder derfor ikke budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget.

Les høringsbrevet her.

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2013 - 2014 og behandler de endringer som foreslås for undervisningsåret 2014 - 2015. Gjeldende forskrift for undervisningsåret 2013-2014 er tilgjengelig på Lånekassens nettside: www.lanekassen.no.

 

Publisert 18. nov. 2013 11:30 - Sist endret 18. nov. 2013 11:32