Her er regjeringen Solberg

Sammensetningen av den nye regjeringen er nå klar. Robert Eriksson (FrP) blir arbeidsminister, mens Torbjørn Røe Isaksen (H) blir kunnskapsminister. Her kan du også se listen over statssekretærer. 

Arbeidsminister Robert Eriksen. Foto: Stortinget.

Sammensetningen av Solbergregjeringen er:

Statsminister: stortingsrepresentant Erna Solberg (52), Bergen (H)

Statsråd med ansvar for Finansdepartementet med unntak for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter: stortingsrepresentant Siv Jensen (44), Oslo (FrP)

Statsråd med ansvar for Kommunal- og regionaldepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets avdelinger for bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltning, IKT og fornying (med unntak av bredbåndssaker), administrasjon og kommunikasjon, og planavdelingen i Miljøverndepartementet: Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner (48), Høvik (H)

Statsråd ved Statsministerens kontor med ansvar for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, også stabssjef ved Statsministerens kontor: generalsekretær Vidar Helgesen (45), Stockholm (H)

Statsråd med ansvar for Samferdselsdepartementet, kyst- og miljøavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet og bredbåndssaker i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: tidligere stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (41), Oslo (FrP)

Utenriksminister, også med ansvar for utviklingssaker, unntatt saker som ligger til statsråd Vidar Helgesen
og klima- og skogsatsing: Managing Director Børge Brende (48), Genève (H)

Statsråd med ansvar for Kulturdepartementet og kirkesaker, herunder kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet: styremedlem Thorhild Widvey (57), Oslo (H)

Statsråd med ansvar for Fiskeri- og kystdepartementets avdelinger for fiskeri og havbruk, sjømat og kommunikasjon, også ansvar for samordning av nordiske samarbeidssaker: stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker (51), Harstad (H)

Statsråd med ansvar for Miljøverndepartementet unntatt planavdelingen, også ansvar for klima- og skogsatsing i Utenriksdepartementet: fylkesrådmann Kristine (Tine) Sundtoft (46), Lillesand (H)

Statsråd med ansvar for Nærings- og handelsdepartementet, også ansvar for selskapslovgivningen, konkurransesaker – herunder konkurransepolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og forsknings-, styrings- og administrasjonsavdelingen i Fiskeri- og kystdepartementet: byrådsleder Monica Mæland (45), Bergen (H)

Statsråd med ansvar for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: stortingsrepresentant Solveig Horne (44), Sola (FrP)

Statsråd med ansvar for Helse- og omsorgsdepartementet: stortingsrepresentant Bent Høie (42), Stavanger (H)

Statsråd med ansvar for Arbeidsdepartementet: tidligere stortingsrepresentant Robert Eriksson (39), Levanger (FrP)

Statsråd med ansvar for Justis- og beredskapsdepartementet, unntatt ansvaret for selskapslovgivningen: stortingsrepresentant Anders Anundsen (38), Stavern (FrP)

Statsråd med ansvar for Olje- og energidepartementet: stortingsrepresentant Tord Lien (38), Trondheim (FrP)

Statsråd med ansvar for Forsvarsdepartementet: stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen Søreide (37), Oslo (H)

Statsråd med ansvar for Landbruks- og matdepartementet: seniorrådgiver Sylvi Listhaug (36), Oslo, (FrP)

Statsråd med ansvar for Kunnskapsdepartementet: stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (35), Porsgrunn (H)

***

Endringer i departementsstrukturen
Fra 1. januar 2014 tas det sikte på endringer i departementsstrukturen, avhengig av nødvendige budsjettvedtak i Stortinget:

Nedleggelse av Fiskeri- og kystdepartementet.Nedleggelse av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.Nedleggelse av Nærings- og handelsdepartementet.Overføring av ansvaret for arbeidsgiverpolitikk, bygg, sikkerhet og tjenester, statsforvaltningen, IKT, fornying og same- og minoritetspolitikk fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.Overføring av ansvaret for plandelen av plan- og bygningsloven og den nasjonale kart- og geodatapolitikken fra Miljøverndepartementet til Kommunal- og regionaldepartementet.

Det tas sikte på at Kommunal- og regionaldepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Overføring av ansvaret for kirkesaker fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Kulturdepartementet.

Det tas sikte på at Kulturdepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Kultur- og kirkedepartementet.Overføring av ansvaret for klima- og skogsatsingen fra Utenriksdepartementet til Miljøverndepartementet.

Det tas sikte på at Miljøverndepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Klima- og miljøverndepartementet.Overføring av ansvaret for forvaltningen av statens kjøp av klimakvoter fra Finansdepartementet til Miljøverndepartementet.Overføring av ansvaret for koordinering av bredbåndspolitikken fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til Samferdselsdepartementet.Overføring av ansvaret for kyst- og miljøsaker fra Fiskeri- og kystdepartementet til Samferdselsdepartementet.Opprettelse av nytt Nærings- og fiskeridepartement ledet av to konstitusjonelt ansvarlige statsråder.

Det nye Nærings- og fiskeridepartementet vil bestå av Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet, med unntak av kyst- og miljøavdelingen og relevante deler av avdeling for forskning, styring og administrasjon. I tillegg vil departementet få overført konkurransepolitisk avdeling fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og ansvaret for selskapslovgivningen fra Justis- og beredskapsdepartementet.Det tas sikte på at Arbeidsdepartementet fra 1. januar 2014 skifter navn til Arbeids- og sosialdepartementet. 

***
Dei nye statssekretærane

For statsminister Erna Solberg (H):
Julie Margrethe Brodtkorb (H)
Lars Øy (H)
Sigbjørn Aanes (H)
Fredrik Färber (FrP)
Laila Bokhari (H)
Tore Vamraak (H)

For finansminister Siv Jensen (FrP):
Jon Gunnar Pedersen (H)
Paal Andre Bjørnestad (FrP)
Ole Berget (FrP)
Jørgen Næsje (FrP)

For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H):
Paul Chaffey (H)
Jardar Jensen (H)
Per-Willy Trudvang Amundsen (FrP)
Anders Bals (H)

For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP):
John-Ragnar Aarset (H)
Bård Hoksrud (FrP)
Jon Georg Dale (FrP)

For utanriksminister Børge Brende (H):
Bård Glad Pedersen (H)
Hans Brattskar (H)
Pål Arne Davidsen (FrP)
Ingvild Næss Stub (H)

For kultur- og kyrkjeminister Thorhild Widvey (H):
Knut Olav Åmås (H)

For fiskeri- og kystminister Elisabeth Aspaker (H):
Amund Drønen Ringdal (H)

For klima- og miljøvernminister Kristine (Tine) Sundtoft (H):
Lars Andreas Lunde (H)

For næringsminister Monica Mæland (H):
Eirik Lae Solberg (H)
Dilek Ayhan (H)

For barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP):
Maria Hoff Aanes (H)

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H):
Anne Grethe Erlandsen (H)
Astrid Nøklebye Heiberg (H)
Cecilie Brein-Karlsen (FrP)
Lisbeth Normann (H)

For arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP):
Kristian Dahlberg Hauge (FrP)
Torkil Åmland (FrP)

For justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP):
Vidar Brein-Karlsen (Frp)
Himanshu Gulati (FrP)

For olje- og energiminister Tord Lien (FrP):
Kåre Fostervold (FrP)

For forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H):
Øystein Bø (H)

For landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP):
Hanne Blåfjelldal (FrP)

For kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H):
Bjørn Haugstad (H)

Publisert 18. okt. 2013 10:05 - Sist endret 18. okt. 2013 10:08