Kommersialiseringen bekymrer LO

Ensidig vektlegging av antall publikasjoner, siteringer og internasjonale rangeringer overskygger den virkelige gevinsten av forskning. - Tellekanter er lite egnet til å måle samfunnsøkonomisk nytte i bred forstand, sa LO-sekretær Renée Rasmussen på NTL-seminar forrige uke.

LO-sekretær Renée Rasmussen. Foto: Jarvom Jarle Vines, Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

I to dager har NTL tillitsvalgte diskutert utdannings- og forskningspolitikk på Soria Moria i Oslo. Debatten viste at det er mange i sektoren som frykter hvilke nye grep regjeringen skal ta.  Solbergregjeringen har sagt at de vil øke andelen av finansieringen til universitets- og høyskolesektoren som er resultatbasert, og Høyre har i sitt program sagt at de vil ha større vekt på publisering, internasjonale rangeringer og kommersialisering. Elitesatsing og de universitetsmiljøene som klarer å hevde seg i verdensklasse vil bli prioritert. Mange i salen var bekymret for hvilke forskjeller dette vil skape i sektoren. 

Les hele artikkelen på NTL.no.

Publisert 12. nov. 2013 13:43 - Sist endret 12. nov. 2013 13:43