NHO-utspill viser manglende kunnskap om universitetenes finansiering!

NHO foreslår i dag å konkurranseutsette den siste frie delen av finansieringen til universitetene, og ønsker forskning som har større betydning for næringslivet. - Kunnskapsministeren har nå en mulighet til å vise at han vet mer om universitets- og høgskolesektoren enn å la seg diktere av NHO, sier NTL-leder John Leirvaag.

Det er ikke overraskende at NHO ønsker en sektor som kun er opptatt av næringslivet. Det NHO skisserer i sin modell vil føre til mer tellekant og målstyring, som ikke vil gagne den frie, uavhengige forskningen.

Konkurranseutsetting av midlene vil være kritisk for mange av de mindre institusjonene og de utdanningsintensive institusjonene. Forskjellene mellom de store institusjonene vil øke, med nedlegging av forskningsmiljøer og utdanningstilbud som har for dårlig inntjening. For de store institusjonene vil det bli økte forskjeller internt mellom fagmiljøene og bredden vil bli utfordret. Arbeidsforholdene vil bli svekket som igjen vil føre til dårligere prestasjoner. Med dette viser NHO viser at de har lite kunnskap om det de uttaler seg om, sier John Leirvaag.

 

Les mer her

 

Publisert 15. nov. 2013 16:33 - Sist endret 15. nov. 2013 16:36