Medlemsmøter i Eiendomsavdelingen

Som varslet før sommerferien, skal NTL nå drøfte bemanningsplan for lederstillinger nivå 2 og 3 i Eiendomsavdelingen. Dato for drøftingsmøtet er nå satt til 21. august. I dette ligger også organiseringen i driftsområder, opprettelse av brukersenter, fordeling av oppgaver mellom de ulike seksjonene og avdelingene.

Tid:Medlemsmøter i Eiendomsavdelingen 19. aug. 2013 11:00 - 20. aug. 2013 12:00

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTE

Alle NTLs medlemmer i Eiendomsavdelingen er velkomne til medlemsmøte for
å diskutere de foreslåtte endringene og påvirke NTLs standpunkt i
drøftingene.

Det vil bli avholdt tre møter, dere bestemmer selv hvilke dere vil gå på:

Mandag 19. august kl. 11.00 Helga Eng Seminarrom 232
Tema: Områdeinndeling og brukersenter

Mandag 19. august kl. 12.00 Helga Eng Seminarrom 232
Tema: Spesielt fokus på Park/Repro og Budsentralen

Tirsdag 20. august kl 11 - 12 Eilert Sundt Aud. 6
Tema: Renhold. Generell info om omorganisering og nasjonalt
samarbeidsprosjekt mellom universitetene.Noen av de endringene som foreslås er:

  • Driftsområdene reduseres fra seks til fire, rollene til områdeledere og områdesekretærer er uklart.
  • Renhold får ingen endringer.
  • Opprettelse av brukersenter, størrelse er uklart.
  • Seksjon for Fellestjenester består av brukersenter, vaktsentral, repro og bud (dette er allerede vedtatt, men oppgavefordelingen er ikke ferdig).
  • Seksjon for Park overtar ansvar for bilpark, parkering og renovasjon.
  • Underavdeling for plan og prosjekt deles i tre og det blir endringer i oppgavefordelingen mellom disse og stab.


Dokumentet er ikke helt ferdig fra Eiendomsavdelingen enda, men NTL vil legge det ut på sine nettsider i løpet av morgen dagen (onsdag). Hvis
noen vil ha det tilsendt direkte til seg - ta kontakt!

Send oss gjerne tilbakemeldinger, og møt opp på medlemsmøte dersom du har noen innvendinger som du vil at NTL skal ta med seg i drøftingen.

Det vil bli servert pizza og mineralvann. Meld gjerne i fra om du kommer så vi vet omtrent hvor mye mat vi skal bestille.

Vel møtt! 

Publisert 15. aug. 2013 12:38 - Sist endret 18. mars 2019 14:06