NTL-dagen på UiO: Vi er mange, og vi skal bli flere! Bli medlem i NTL UiO!

Onsdag 4. september markeres NTL-dagene på UiO. Vi markerer dagen med stand på Blindern, JUS og Odontologi der vi ønsker å rette fokus på viktigheten ved å være fagorganisert, og å gi sin stemme til Stortingsvalget 9. september.  

Vi vil også minne folk om hvor viktig det er å bruke stemmeretten! Det blir utdeling av kaffe, boller og brosjyre mellom kl 8 og 9.30. Klokka 12.15 arrangeres kaffekurs med daglig leder i tenketanken og forlaget Res Publica, Håvard Friis Nilsen. Han vil snakke om om betydningen av sterke fagforeninger og jevn inntektsfordeling i et samfunn.

NTLs hovedoppgave er å sikre medlemmene god lønnsutvikling og trygge arbeidsforhold. Dette er et felles ønske fra alle medlemmer uansett type stilling. Som fagorganisert i NTL får du en solid fagforening i ryggen når det trengs og en forening som aktivt jobber med arbeidsvilkårene ved UiO.

Medlemskap i en fagforening gir mulighet for å påvirke, både på arbeidsplassen gjennom de tillitsvalgte, og overfor myndigheter og i samfunnet. NTL UiO har 1300 medlemmer og organiserer ansatte på hele UiO. Vi har medlemmer innen alle stillingskategorier, vitenskapelig ansatte, teknisk personale, ledere, driftspersonale og administrativt ansatte. Bredden i medlemssammensetningen er en styrke som gir oss et helhetlig syn på UiO. Vi har ingen særinteresser.

Noen valg er viktigere! Bruk stemmeretten!

Det er ikke bare valget om å organisere seg og valget av fagforening som er viktig. Årets stortingsvalg er også et viktig valg. Stortingsvalget 2013 blir av mange definert som et retningsvalg, og NTL vil oppfordre våre medlemmer til å bruke stemmeretten!

NTL har valgt å ikke gå ut og fremme bestemte partier, men NTL oppfordrer  alle medlemmer til å stemme på partier som deler NTLs syn på velferdsstaten og arbeidslivspolitikken. Du kan lese mer om NTL standpunkt på valgsidene.

Du treffer oss på vei til Blindern, Domus Nova eller Odontologisk fakultet onsdag morgen. Og ikke gå glipp av Håvard Friis Nilsens foredrag kl 1215. Velkommen skal du være. Godt valg! 

Emneord: NTL, ulikhet, arrangementer, arbeidsliv, valgkamp, foredrag, stortingsvalg
Publisert 3. sep. 2013 12:34