LO og Norsk Folkehjelp vil feire og minnes Nelson Mandela og hans virke

LO og Norsk Folkehjelp vil feire og minnes Nelson Mandela og hans virke. Mandag 9. desember klokka 18.00 til 19.30 på Sentrum Scene blir det et felles, åpent arrangement med artister og appeller.

Jens Stoltenberg, Liv Tørres og Gerd Kristiansen taler. Big Bang spiller!

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Kom og bli med oss å hedre vår tids største leder!

Til: Mandag 9. desember klokken 18:00

Sted: Sentrum Scene 

Nelson Mandela og F. W. De Klerk, World Economic Forum, Davos 1992 (Wikimedia commons)

Nelson Mandelas bortgang har blitt mottatt med stor sorg i norsk fagbevegelse. Nelson Mandela er symbolet på kampen mot apartheidregimet i Sør-Afrika - en kamp han viet hele sitt liv til.

Men på samme måte som han er et symbol på kampen, ble han også det fremste symbolet på forsoningen som Sør-Afrika trengte for å bygge morgendagens samfunn. Den lange kampen mot apartheid som endelig ble kronet med seier i 1994, viser hver og en av oss at politisk kamp nytter. Selv når det ser som mørkest ut vet vi at urett en gang skal falle.

 

LO var en sentral aktør i det norske engasjementet mot det diskriminerende apartheidregimet som fratok det svarte flertallet rett til politisk medbestemmelse. LO bidro også aktivt til den mest omfattende solidaritetsaksjon som internasjonal fagbevegelse noen gang har gjennomført. Uten slik internasjonal støtte – både økonomisk, moralsk og ved faglig aksjonering  – ville ikke fagorganisasjonene i Sør-Afrika vært i stand til å spille den nøkkelrollen de hadde i nedkjempelsen av apartheid. Som mangeårig støttespiller for ANC og fagorganisasjonen COSATU var LO blant organisasjonene som var spesielt invitert til Mandelas presidentinnsettelse i  1994.

 

Nelson Mandela har inspirert og fortsetter å inspirere en hel verden med sitt engasjement for rettferdighet, demokrati, forsoning og medmenneskelighet. LOs solidaritetsarbeid har latt seg lede av hans mot, tålmodighet og visdom i kampen mot global urettferdighet. Vi fortsetter kampen for alles rett til å ikke bare overleve, men også å kunne blomstre og leve verdige liv. Vi håper hans arv også vil inspirere kommende generasjoner.

 

Gerd Kristiansen, LO-leder

Publisert 9. des. 2013 09:57 - Sist endret 9. des. 2013 09:57