Skolepenger neste?

- Innføring av skolepenger for studenter utenfor EØS er et klart brudd med gratisprinsippet og første skritt mot en generell innføring av skolepenger ved norske universiteter og høgskoler, sier forbundssekretær i NTL, Finn Olav Haga.

Finn Olav Haga, Forbundssekretær i NTL.

Regjeringen går i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet inn for å utrede innføringen av skolepenger for utenlandske studenter i Norge fra 2015.

Forslaget er inspirert av Danmark som har hatt studieavgift i høyere utdanning for borgere fra land utenfor EØS og Sveits siden 2006, og Sverige som innførte slik studieavgift i 2011. 

Forbundssekretæren i NTL mener dette er det et korttenkt forslag. - Både arbeidslivet og akademia trenger diversiteten, impulsene og arbeidskraften fra utlandet, sier Haga. Sverige opplevde en nedgang på 80 % av utenlandske studenter når de innførte skolepenger for denne gruppen. Skolepenger vil i tillegg gi økt byråkrati når institusjonene må bygge opp betalings- og kontrollsystemer.

NTL er også svært skuffet over at 11 måneders studiestøtte ble fjernet i tilleggsproposisjonen og ikke ble reddet av budsjettforliket på Stortinget. - Begge forslagene viser at den nye regjeringen nedprioriterer studentene,  og dette står i skarp kontrast til regjeringserklæringens formuleringer om kunnskapssamfunnet, avslutter Haga.

Publisert 19. nov. 2013 15:03