2015

Publisert 17. des. 2015 14:25

I dagens Uniforum kommenterer NTL UiO høringssvaret fra UiO til KMD om statlig arbeidsgiverstrategi. Vi er sjokkerte over at de eksplisitt vil ha fjernet rettigheter for ansatte og fagforeningene.

Publisert 15. des. 2015 15:09

NTL UiO inviterer alle medlemmer på gløgg og pepperkaker i våre lokaler 

Fredag den 18.desember klokken 14:00.

Publisert 10. des. 2015 13:41

NTL UiO hadde i går vårt siste styremøte i 2015. Flere av styrets medlemmer går ut av styret etter nyttår, og foreningen vil med dette takke for innsatsen i året som har gått. 

Publisert 14. okt. 2015 08:58

Onsdag 7. til fredag 9. oktober arrangerte NTL UiO faglig-politisk uke med flere arrangementer og møter både for NTLs medlemmer og andre interesserte og nysgjerrige. Godt besøkte arrangementer og engasjerte debatter vitner om et sterkt engasjement blant medlemmene for de sakene foreninga står overfor nå og i tiden fremover.

Publisert 7. okt. 2015 19:28

10. oktober kl 14 - 15, arrangeres en internasjonal aksjon mot TISA-avtalen, og NTL UiO oppfordrer alle universitetsansatte til å møte opp på Eidsvolls plass for å markere sin motstand.

Publisert 6. okt. 2015 10:41

Forbundsleder John Leirvaag har forventninger til det kommende statsbudsjettet når det gjelder forsknings- og utdanningssektoren. Særlig opprettelse av nye studieplasser og økte midler til de vedtatte fusjonsprosessene blant flere universiteter og høgskoler er viktige saker for det kommende budsjettet.

Publisert 5. okt. 2015 16:32

Moderniseringsminister Sanner har denne uka presentert statens nye lederlønnssystem. NTL vil forsvare dagens sentrale tariffsystem mot angrepene fra både arbeidsgiver og Akademikerne, skriver NTL-leder Ellen Dalen i et leserinnlegg i Uniforum.

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson
Publisert 22. sep. 2015 17:59

Andelen ledere ved UiO har økt de siste 10 årene. Dagens drøyt 300 administrative ledere har i snitt personalansvar for 8 ansatte innen teknisk-administrative stillinger. Denne utviklingen er muligens en god modell for å styre ovenfra og ned, men NTL mener det fører til dårlig personalpolitikk og lite muligheter for å få til endringer nedenfra.

Les NTL UiOs innlegg om UiOs lederøkning her

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson
Publisert 22. sep. 2015 10:33

Ansatte på fakultetene vurderer sentraladministrasjonen i lys av den store omorganiseringsprosessen som ble avsluttet i januar 2014. Samtidig gjennomfører den selv en arbeidsmiljøundersøkelse uavhengig av prosessen. Det henger ikke på greip, mener fagforeningsledere.

Les saken i Uniforum her

Publisert 14. sep. 2015 19:43

Oppgavene består i hovedsak av å ha ansvar for kontorets rutiner og drift. Det vil i tillegg være rom for noen utviklingsoppgaver av medlemsbase, statistikk og informasjon.

Vi ønsker en selvstendig, ryddig og serviceinnstilt person som trives med å jobbe i et lite og hektisk miljø og som kan ha oversikt på foreningens daglige gjøremål. Interesse for fagbevegelse og organisasjonsarbeid er en fordel.  

Publisert 2. sep. 2015 12:45

Tillitsvalgte har i dag delt ut nesten 100 kilo epler, 500 reflekser og 1000 brosjyrer med oppfordring til å bruke stemmeretten. NTL UiO vil på denne måten vise at arbeidslivet og velferden styrkes ved å gi en stemme til et av de rød-grønne partiene. Godt valg!

Publisert 31. aug. 2015 15:36

I dag lanserer NTL nettstedet www.mittntl.no! På denne siden ønsker vi at alle NTL-medlemmer - studenter - ansatte - pensjonister - kort sagt alle, deler historier fra sin arbeidsplass eller fra livet sitt som er relatert til at du er medlem i fagforeninga.

#mittNTL er en kampanje i regi av Norsk Tjenestemannslag. Kampanjen har som hensikt å vise frem mangfoldet i NTL, og vise frem alt det gode arbeidet som gjøres hver dag, hver uke over hele landet.

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson
Publisert 1. juli 2015 10:15

Før påske behandlet Stortinget forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven. Da saksordfører Arve Kambe (H) fikk ordet som første taler, sa han at «samarbeidspartiene er tilhengere av trepartssamarbeidet mellom staten, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Høyre er tilhenger av at arbeidslivet i Norge er organisert. Organiserte ansatte gjennom fagforeninger og organiserte bedrifter gjennom arbeidsgiverforeninger bidrar til stabilitet, struktur og seriøsitet i næringslivet.»

Fagbevegelsen mener at prosessen har virket motsatt.

Publisert 10. juni 2015 13:54

Forbundsstyrene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har vedtatt politisk streik den 15. juni kl. 10-13. Hovedarrangementet vil finne sted på Oslo S, Jernbanetorget ved Osvaldmonumentet og på Eidsvoll plass foran Stortinget.

Publisert 26. mai 2015 15:46

Ansatte ved universiteter og høyskoler i Norge går i disse dager ut med et opprop for fortsatt valg av rektor ved utdanningsinstitusjonene i Norge. 11. juni skal Stortinget behandle et forslag om styringsmodell for universiteter og høgskoler.Ansatte i akademia ønsker å beholde dagens normalordning med valgt rektor som styreleder. Oppropet Vox Academica klarte å forsvare universitetsdemokratiet i 2003-2005. Nå er det omkamp om styring og ledelse i akademia – og det haster! Du kan signere oppropet HER

Forbundsleder i NTL John Leirvaag
Publisert 15. mai 2015 10:50

Med regjeringens forslag vil kravet til hva en professor er og skal være, bli lokalt, relativt og potensielt uforutsigbart. Det hever ikke kvaliteten på norsk forskning, og det er til hinder for mobilitet mellom institusjonene, skriver NTL-leder John Leirvaag sammen med Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg og leder i Forskerforbundet Petter Aaslestad i en kommentar i Dagsavisen fredag 15. mai.

Publisert 13. mai 2015 11:05

Det er enighet i årets mellomoppgjør i staten. Oppgjøret har som frontfaget en ramme på 2,7 prosent. - Vi er fornøyd med at vi denne gangen fikk brukt alle pengene på generelle tillegg. Dette bidrar til å sikre statsansattes reallønn. Måten tillegget er fordelt på, gjør at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn forsette å minke, sier 1. nestleder i NTL Kjersti Barsok.