Krever flere studieplasser og økte SAKS-midler

Forbundsleder John Leirvaag har forventninger til det kommende statsbudsjettet når det gjelder forsknings- og utdanningssektoren. Særlig opprettelse av nye studieplasser og økte midler til de vedtatte fusjonsprosessene blant flere universiteter og høgskoler er viktige saker for det kommende budsjettet.

— Det er viktig å øke utdanningskapasiteten til institusjonene siden vi er inne i en periode med mer ledighet, sier John Leirvaag om opprettelsen av flere studieplasser. I fjorårets budsjett foreslo den borgerlige regjeringen en økning på kun 24 studieplasser på landsbasis, i møte med rekordhøye søkertall.

Når det gjelder omstillinger i sektoren, og særlig de planlagte fusjonsprosessene mellom flere universiteter og høgskoler, er det viktig at regjeringen setter av tilstrekkelige midler til å implementere disse prosessene på en god måte heller enn å påføre institusjonene stadig større rammekutt. — Det er en fare for at innsparingene vil gå utover kvaliteten på undervisningen, sier Leirvaag i en pressemelding fra NTL.    
 

Les innleggene fra forbundslederen her:

NTL forventer at regjeringen oppretter flere nye studieplasser

Flere fusjoner krever økte SAKS-midler!

Publisert 6. okt. 2015 10:41 - Sist endret 6. okt. 2015 10:42