Massiv støtte til opprop for valgt ledelse ved universiteter og høgskoler

Tirsdag ble over 2600 signaturer overlevert til representanter fra KUF-komiteen på Stortinget ved Marianne Aasen (Ap), Tone Sønsterud (Ap) og Norunn Benestad (H).

Flertallet i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen, med AP og Høyre i spissen, ser ut til å gå inn for tilsatt rektor. Arbeiderpartiet velger å ikke lytte til en samlet fagbevegelse i denne saken.

Oppropet har fått massiv støtte fra studenter og ansatte fra utdanningsinstitusjoner over hele landet, i tillegg til andre utenfor akademia som støtter oppropet. Kampanjen har fått bred mediedekning, og har satt i gang en omfattende debatt hvor både rektorer, dekaner, studentrepresentanter, politikere og tillitsvalgte har ytret seg. Et utvalg av medieoppslagene kan man se på Vox Academicas nettside:

http://foreninger.uio.no/voxacademica/index.html

Den raske og mobiliseringa viser at spørsmålet om valgt eller tilsatt ledelse i akademia er noe som engasjerer ansatte i hele sektoren, og at vi er mange som er mot regjeringens forslag om at ansatt rektor og ekstern styreleder skal være normalordning ved universitetene og høgskolene. Vi er glade for at saken er satt på dagsordenen.

Uniforum har også laget en sak: http://www.uniforum.uio.no/nyheter/2015/06/overrekte-2600-underskrifter-til-kuf-komiteen.html

 

Publisert 4. juni 2015 15:41