Godt besøkt faglig-politisk uke ved NTL UiO

Onsdag 7. til fredag 9. oktober arrangerte NTL UiO faglig-politisk uke med flere arrangementer og møter både for NTLs medlemmer og andre interesserte og nysgjerrige. Godt besøkte arrangementer og engasjerte debatter vitner om et sterkt engasjement blant medlemmene for de sakene foreninga står overfor nå og i tiden fremover.

Ellen Dalen og tidligere LO-leder Gerd Liv Valla i samtale om lønnspolitikk, det kollektive forhandlingssystemet og miljøperspektiver under NTL UiOs kampanjeuke.

 

Den faglig-politiske uka ble åpnet onsdag besøk fra tidligere LO-leder og NTL-medlem Gerd Liv Valla, som i samtale med NTL UiOs Ellen Dalen diskuterte det sentrale forhandlingssystemet, lønnspolitikk, studiefinansiering og utdanning, likelønn og nedkorta arbeidstid.

Både Dalen og Valla viste til at det sentrale forhandlingssystemet har vist seg å være et godt verktøy for fordelingspolitikk, og argumenterte for at det er derfor dette systemet har holdt så lenge. Hvis vi svekker det sentrale forhandlingssystemet og overfører mer av midlene til forhandlinger lokalt mister vi ikke bare mulighetene til å fordele lønn, men også mulighetene til å gjennomføre andre store fellesreformer, slik som for eksempel nedkortet arbeidstid, påpekte panelet. Særlig diskusjonen om arbeidstidsreformer og den mye omtalte sekstimersdagen skapte engasjement både fra talerstolen og salen. Valla argumenterte for at en reduksjon av arbeidstiden er noe som må innføres skritt for skritt - og det er fagbevegelsen som må kreve dette i tariffoppgjørene.

Valla kom også med en utfordring til de fremmøtte, nemlig det komme med en ny betegnelse for 6 timersdagen som kan romme en gradvis nedtrapping på arbeidstiden.

 

Torsdag arrangerte studieutvalget kurs i Hovedtariffavtalen på 1-2-3. Forbundssekretær i NTL Thomas Sandvik tok de fremmøtte gjennom lønnssystemet i staten, frontfagsmodellen og hva denne innebærer for lønnsdannelsen i staten, og NTLs tariff- og lønnspolitikk.

Sandvik tok også for seg hva som kommer til å være NTLs lønnskrav inn i de kommende forhandlingene, og hvilke utfordringer vi står overfor fremover. Reallønnsvekst til store grupper og mesteparten av midlene til sentrale tillegg er sentrale krav fra NTL inn i forhandlingene. I tillegg vil avsetning til justeringsoppgjør som gir mulighet til å følge opp likelønnssatsing og rette opp skjevheter være viktig. 

 

Fredag ettermiddag ble kampanjeuka rundet av med paneldebatt på Dattera til Hagen om fagbevegelsen som politisk prosjekt. Godt over 70 personer hadde tatt turen for å høre panelet, bestående av Jan Olav Andersen (forbundsleder EL og IT), Trine Lise Sundnes (forbundsleder Handel og Kontor) og Ann Cecilie Bergene (forskningsleder, AFI), diskutere fagbevegelsens rolle som motmakt og politisk premissleverandør, og det faglig-politiske samarbeidet. Tidligere NTL UiO-leder Anita K. Solhaug ledet debatten.

Les Fri Fagbevegelses dekning av paneldebatten her.

 

Vi takker for godt oppmøte og engasjerte debatter under årets faglig-politiske uke, og ser frem til å fortsette debattene sammen med våre medlemmer i løpet av høsten!

Publisert 14. okt. 2015 08:58 - Sist endret 14. okt. 2015 10:04