Medlemsmøte om hovedtariffoppgjøret i 2016

NTL UiO inviterer til medlemsmøte for å diskutere og vedta foreningens krav til det kommende hovedtariffoppgjøret.

Tid: fredag 13. november kl 11 - 13 Sted: Aud 6, Eilert Sundts hus (SV)

6 timers dagen har i mange år vært et aktuelt krav i tariffforhandlinger. Men et slik krav er fortsatt omdiskutert.

2016 er et hovedoppgjør, og det blir viktig å forsvare dagens Tariffavtale, samtidig som vi foreslår endringer som vil bedre våre medlemmers lønnsutvikling. I tillegg til lønn, omhandler tariffavtalen felles bestemmelser om f.eks. arbeidstid og AFP.

Til grunn for kravene ligger NTLs lønnspolitikk. Vi ønsker lik lønn for likt arbeid, reduksjon av forskjellene mellom bunn og topplønn, fjerning av forskjeller mellom kjønnene og sikring av ansiennitetsprinsippet. Den beste måten å sikre en god inntektsfordeling er gjennom en sentral tariffavtale med generelle tillegg til statens ansatte. Lokale, individuelle forhandlinger bidrar til store lønnsforskjeller som ikke kan forklares med oppgavens kompleksitet. 

I medlemsmøtet vil vi presentere forslaget fra styret samt invitere til diskusjon før endelig vedtak. På denne måten vil vi sikre en demokratisk utforming av tariffpolitikken og forankring av politikk og krav blant medlemmene. 

Velkommen til Auditorium 6, Eilert Sundts hus fredag 13. november kl 11 – 13. Det blir lett servering.

 

Forslag til krav

 

Hovedtariffavtalen i staten

Fri Fagbevelse om hovedoppgjøret 2016

Publisert 3. nov. 2015 18:40 - Sist endret 9. nov. 2015 14:14