Endringer i NTL UiOs styre

NTL UiO hadde i går vårt siste styremøte i 2015. Flere av styrets medlemmer går ut av styret etter nyttår, og foreningen vil med dette takke for innsatsen i året som har gått. 

Det er ikke ofte det er store endringer i styret til NTL UiO i løpet av perioden. Styrets medlemmer velges for et år av gangen, på årsmøtene som avholdes i mars.

Marianne Engelstad slutter ved UiO og går derfor ut av styret etter nyttår. Hun har vært styrets NTL Ung representant, i tillegg til at hun har deltatt i vervearbeidet. 

Kaja Santelman går ut i fødselspermisjon etter nyttår. Hun har vært 1. vara til styret og leder av foreningas studieutvalg, som har hatt en ekstraordinær høy aktivitet det siste året. Styret oppnevnte Mari Helen Varøy, etter forslag fra utvalget, til ny leder fram til årsmøtet i 2016.

Aled Dilwyn Fischer reiser på forskningopphold i India og går derfor ut av styret fra 1. februar. Han vært styrerepresentant og i tillegg bl.a. bidratt til boken Broen til fremtiden.

NTL UiO vil takke alle tre for en flott innsats i foreninga. Vi ønsker dere lykke til med nye utfordringer og håper dere stiller dere til disposisjon for nye verv hos oss eller andre foreninger når forholdene ligger til rette for det. 

 

Vi ønsker også varamedlemmene Marianne Midthus Østby og Arve Thorsen velkommen som faste representanter i styret fra henholdsvis 1. januar og 1. februar.

Oversikt over styrets medlemmer

 

Selv om styret ikke har møte igjen før 20. januar, er selvfølgelig kontoret bemannet frem til jul. Vi stenger 24. desember og er tilbake på arbeid mandag 4. januar.

Publisert 10. des. 2015 13:41 - Sist endret 10. des. 2015 14:01