Lovendring for ekstern styreleder og sammensetting av styrene er på høring

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om å endre universitets- og høyskoleloven. De vil endre universitets- og høyskoleloven slik at bl.a. ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodellen og ønsker at endringene kan vedtas med simpelt flertall.

NTL UiO går i mot forslagene.

foto av Arbeidsminister Robert Eriksson

NTL UiO går i mot forslaget om ekstern styreleder og ansatt rektor.
Vi er enige med de 2 600 underskriverne av oppropet Ja til valgte ledere ved universiteter og høyskoler.

Departementet foreslår også at endringer i ledelse og av styrets sammensetting skal kunne gjøres med alminnelig flertall. NTL UiO går i mot dette og krever 2/3 flertall.

Høringsforslaget kan leses her

Departementet velger nok en gang å komme med kontroversielle endringer og korte frister. Høringen ble sendt 29. juni og med frist 15. august, viser de at de ikke har noen intensjon om å lytte til hva høringsinstansene mener om denne viktige saken. Både fremgangsmåte og innhold i høringsforslaget viser manglende forståelse og respekt for demokratiske prosesser.

 

NTL UiO vil utarbeide et høringssvar i samarbeid med forbundet innen 10. august.

Vi vil også drøfte UiOs utkast til høringssvar med universitetsledelsen torsdag 6. august, før dette behandles i ekstraordinært styremøte. Det er gledelig at UiOs utkast viser samme standpunkt som NTL i denne saken.

Publisert 3. aug. 2015 15:22 - Sist endret 4. aug. 2015 15:31