UiOs vil svekke ansattes rettigheter

I dagens Uniforum kommenterer NTL UiO høringssvaret fra UiO til KMD om statlig arbeidsgiverstrategi. Vi er sjokkerte over at de eksplisitt vil ha fjernet rettigheter for ansatte og fagforeningene.

 

Universitetet benyttet i sitt første utkast anledning til å påpeke at de vil:

  • fjerne organisasjonenes forhandlingsrett
  • endre det "sterkt sentraliserte" forhandlingssystemet vi har på lønn slik at det kan brukes til mer mål- og resultatstyring
  • fjerne oppsigelsesvern, med klageadgang, seks måneders oppsigelsestid, fortrinnsrett, og ventelønn
  • opprette en statlig arbeidsgiverforening, slik at arbeidsgiverrollen kan løsrives fra politisk styring

NTL UiO har merket at arbeidsgiver kjører en tøffere linje ovenfor de ansatte. Vi er allikevel sjokkerte over at de eksplisitt sier at de vil fjerne viktige rettigheter. Dette kan tyde på at de har planer om større omorganiseringer, flere oppsigelser og større lønnsforskjeller ved UiO.

Den nåværende regjeringen har i sin regjeringsplattform mål om å bygge ned offentlig sektor. Når deres forslag ikke er offensive nok for UiO, reiser det tvil om vår ledelse mener at utdanning og forskning fortsatt skal være et offentlig ansvar, et velferdsgode for alle landets innbyggere. I tillegg plasserer det personalpolitikken til UiO ganske langt ut på høyresiden. Dette overrasker oss.

Høringssvaret ble endret etter drøfting med organisasjonene. Vi håper selvsagt at dette er et uttrykk for at rektoratet ønsker en annen politikk enn personalavdelingen, men mener desverre at hovedbudskapet fremdeles står fast, selv om formuleringene er midlere.

 

Les hele saken i Uniforum her

Publisert 17. des. 2015 14:25