NTL UiO søker ny organisasjonssekretær

Oppgavene består i hovedsak av å ha ansvar for kontorets rutiner og drift. Det vil i tillegg være rom for noen utviklingsoppgaver av medlemsbase, statistikk og informasjon.

Vi ønsker en selvstendig, ryddig og serviceinnstilt person som trives med å jobbe i et lite og hektisk miljø og som kan ha oversikt på foreningens daglige gjøremål. Interesse for fagbevegelse og organisasjonsarbeid er en fordel.  

Oppgavene:

 • Være NTLs ansikt utad, med medlemskontakt pr telefon og e-post
 • Enklere drift av pc og skriver, innkjøp av rekvisita, bestilling av verveartikler m.m.
 • Legge til rette for møter, kurs og seminarer. Påmelding, romreservasjon, reisebestilling, kaffe og mat
 • Postjournal, arkiv og felleskalender (Outlook)
 • Vedlikeholde medlemsdatabase (Filemaker)
 • Enklere regnskapsarbeid
 • Koordinere lønnskrav
 • Informasjon via e-post, nettsider og facebook
 • Gjennomføre ververutiner


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kontorarbeid og generelt gode datakunnskaper
 • Erfaring med enklere regnskaps- og budsjettarbeid
 • Erfaring med informasjonsarbeid
   

Stillingen er en førstekonsulentstilling i 100 %, men deltid kan diskuteres om ønskelig. Stillingen innebærer frikjøp fra ordinær stilling ved UiO for et år av gangen. Vedkommende vil beholde lønnsnivå fra ordinær stilling. Arbeidssted er på vårt kontor i Fysikkbygget sammen med 3 frikjøpte tillitsvalgte.

Tiltredelse så fort som mulig.

 

Kort søknad med CV sendes kontor@ntl.uio.no innen 25. september

Spørsmål kan rettes til Ellen Dalen 22 85 57 70, ellen.dalen@admin.uio.no eller Natalia Zubillaga 22 85 44 20, natalia.zubillaga@sai.uio.no

 

Emneord: stilling, organisasjonssekretær, frikjøp
Publisert 14. sep. 2015 19:43 - Sist endret 14. sep. 2015 20:28