God jul og godt nytt år

NTL UiO ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år!

Rettighetene i det norske arbeidslivet har ikke kommet av seg selv, og nå utsettes de for angrep på flere fronter samtidig. Både regjeringens arbeidslivspolitikk og UiOs arbeidsgiverstrategi utfordrer rettighetene og partsamarbeidet. Nå er det viktig at arbeidstakerne organiserer seg og støtter opp under den kampen fagforeningene tar for å sikre gode og trygge arbeidsforhold. 

Utvalgene som regjeringen oppnevnte for å se på ny pensjonsordning i staten og Tjenestemannsloven har kommet med sine innstillinger. Etter jul vil vi ha sett hva forslagene innebærer og hvordan vi skal kjempe for å bevare dagens pensjonsordning og unngå svekkelser av ansettelseprosesser og stillingvern. I vårens lønnsoppgjør vil vi også kjempe for å forvare dagens kollektive lønnssystem.

Synet på arbeidstakere som en utgiftspost fremfor en ressurs kommer til uttrykk i omorganiseringene ved UiO. Et eksempel på dette er benchmarkingsprosessen på renhold, hvor man bruker resultattall fra andre virksomheter til å presse UiOs lavest lønnede yrkesgruppe til å jobbe raskere, under økt kontroll og mindre medbestemmelse. Dette er en metode som lett kan overføres til alle andre arbeidsområder ved UiO; vitenskapelig "produksjon" og teknisk/administrativ støtte. Dette vil NTL bruke ressurser på å motarbeide i året som kommer. 

SAB-gruppene ser bl.a. på UiOs fremtidige organisering og beslutningsstruktur. Her vil det være viktig for NTL at man ikke går over til ordninger som ytterligere svekker demokrati og medbestemmelse. Eventuelle endringer må være godt begrunnet og forankret blant UiOs ansatte.

Det blir mange utfordringer for ansatte og tillitsvalgte i året som kommer. Heldigvis har NTL UiO mange dyktige lokale tillitsvalgte som er klare til å jobbe sammen med medlemmene når vi er tilbake 4. januar!

GOD JUL!

Publisert 23. des. 2015 12:22 - Sist endret 23. des. 2015 12:27