TISA markering 10. oktober kl 14 -15

10. oktober kl 14 - 15, arrangeres en internasjonal aksjon mot TISA-avtalen, og NTL UiO oppfordrer alle universitetsansatte til å møte opp på Eidsvolls plass for å markere sin motstand.

Den norske regjering er en pådriver for avtalen for handel med tjenester (TISA). NTL UiO frykter at avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester.

Dersom dagens regjering underskriver denne avtalen, vil den begrense muligheten for fremtidens folkevalgte til å endre politikk og ta oppgaver tilbake til offentlig styring. Dette er dypt udemokratisk.

Gjennom avtalen presser også Norge andre land til å privatisere sine offentlige tjenester. Gjennom dette vil vi hindre andre land i å ta i bruk virkemidler Norge har brukt til å bygge opp en sterk velferd. Dette er usolidarisk.

​Høyere utdanning og forskning er en del av avtalen. Etter det vi kjenner til, er det kun bedt om unntak for naturvitenskaplige og tverfaglige forsknings- og utviklingstjenester. Hva vil avtalen bety for de andre områdene? Vil finansiseringsordnigene for utdanning og forskning måtte endres for å sikre likebehandling av internasjonale aktører?

Regjeringen kan ikke fortsette forhandlingene uten at de mulige konsekvensene blir kjent for befolkningen.

NTL har tilsluttet seg aksjonen, og nestleder Kjersti Barsok holder appell.

Bli med og marker din motstand mot de hemmelige forhandlingene 10. oktober, kl 14 - 15 på Eidsvolls plass foran Storinget!


Vel møtt!

 

For mer informasjon, følg Folkeaksjonen mot Tisa på Facebook.

NTL om TISA

LO om TISA

ETUC om TISA

Manifest om TISA: Høyrepolitikk for all framtid?

 

Publisert 7. okt. 2015 19:28 - Sist endret 7. okt. 2015 19:40