2022

Publisert 10. juni 2022 13:36

Partene i tariffoppgjøret kom til enighet i mekling på overtid 24. mai.

Resultatet er nå sendt ut på uravstemning, og medlemmene har frist til 17. juni med å stemme ja eller nei til tariffresultatet. 

Styret ved NTL UiO har behandlet resultatet i møte 7. juni og oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten.

Publisert 9. mai 2022 11:38

LO Stat har gitt beskjed om at ca 4400 medlemmer tas ut ved en eventuell streik. Medlemmer ved NTL UiO er blant disse.

Partene i staten har fått meklingsfrist til midnatt 23. mai. Dersom partene ikke da er kommet til enighet, vil det bli streik i staten fra og med 24. mai.

Publisert 6. apr. 2022 12:44

NTL UiO har p.d.d. 4 frikjøpte på kontoret i Fysikkbygget. Leder og nestleder er valgt av årsmøtet med ansvar for å lede foreningas arbeide for medlemmene. I tillegg har vi frikjøp til å jobbe med personalsaker og verving, og organisasjonssekretær.

Publisert 7. mars 2022 13:28

Landstyret har vedtatt NTLs tariffpolitiske uttalelse for hovedtariffoppgjøret 2022. Her ligger det føringer for hvordan NTLs forhandlingsutvalg skal prioritere i årets oppgjør.