Tariffresultat på uravstemning – frist 17. juni

Partene i tariffoppgjøret kom til enighet i mekling på overtid 24. mai.

Resultatet er nå sendt ut på uravstemning, og medlemmene har frist til 17. juni med å stemme ja eller nei til tariffresultatet. 

Styret ved NTL UiO har behandlet resultatet i møte 7. juni og oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten.

For å avgi din stemme: Svar på sms sendt fra NTL eller e-post fra NTL med personlig stemmelenke.

 

Vi har tidligere orientert om resultatet i medlemsmøte 30. mai. Hovedtrekkene i resultatet i 2022 er:

 • En total ramme på 3,84 %, hvorav 70 % fordeles sentralt og 30 % ved lokale lønnsforhandlinger
 • Generelle tillegg:
  • fra lønnstrinn 19–64: + 10.000,-
  • fra lønnstrinn 65–101: + 1,7%
 • Ett lønnstrinn til alle i stillingskode 1408 Førstekonsulent

Potten til lokale lønnsforhandlinger (2.5.1) vil være på 0,85 % av lønnsmassen på vår tariffavtale.

I tillegg har vi i forhandlinger fått gjennomslag for:

 • Bevaring av A-tabell og lønnstrinn
 • Nytt system for ansiennitetsstiger som sikrer flere reelle ansiennitetsopprykk
 • Sikret overgangsordninger i det nye systemet for å ivareta flere
 • Hevet minstelønn for kodene som var i lønnsrammer (nå ansiennitetsstiger)
 • Godskrivningsregler for fastsettelse av startlønn

 

Vurdering

Vi er fornøyde med at LO Stat har sikret en videreføring av lønnstrinnsystemet. Dette er et viktig element for å sikre et kollektivt system og lønnsutviklingen i staten. Vi er også fornøyde med nye ansiennitetsstiger på 10 og 16 år, samt 3 % i inntil 4 år til stipendiater. Dette vil gi reelle ansiennitetsopprykk til flere. Det er også positivt at minstelønna i stillingskoder i stige har blitt hevet. Dette treffer flere grupper, for eksempel renholdere og førsteamanuenser. At større deler av rammen i år fordeles sentralt, er også bra.

Den totale rammen på 3,84 % er høyere enn i frontfaget (3,7 %), men er allikevel ikke stor nok til at vi faktisk kan si at dette resultatet sikrer reallønnsvekst til alle våre medlemmer.

Selv om vi har fått til et kronebeløp opp til lønnstrinn 64, vil prosenttillegget føre til at de høyeste trinnene på lønnstabellen får de høyeste tilleggene. Dette vil bidra til større forskjeller både mellom lønnstrinnene, og større forskjeller mellom topp og bunn.

Og selv om størsteparten av rammen fordeles sentralt, er det fortsatt svært problematisk at det settes av penger til lokale lønnsforhandlinger.

Styret mener at resultatet er godt på flere områder, men det er allikevel flere momenter som vi ikke er fornøyde med. Vi vil derfor la det bli opp til det enkelte medlem å selv vurdere momentene over opp mot hverandre.

Uansett om dere bestemmer dere for å stemme ja eller nei til resultatet, er det viktig at dere bruker stemmeretten. Deltakelse i uravstemning og streikemobilisering er med å på å gi våre forhandlere styrke, og våre motparter trenger påminnelsene om at medlemmene ikke aksepterer angrep på rettighetene våre.

Hvis flertallet av medlemmene i LO stat stemmer ja, vil dette resultatet bli stående. Hvis flertallet stemmer nei, vil det bli streik i staten i slutten av juni.

 

Styret, NTL UiO

Emneord: Uravstemning, Tariffoppgjør, Lønnsforhandlinger
Publisert 10. juni 2022 13:36 - Sist endret 10. juni 2022 13:36