NTL UiO søker ny organisasjonssekretær!

NTL UiO har p.d.d. 4 frikjøpte på kontoret i Fysikkbygget. Leder og nestleder er valgt av årsmøtet med ansvar for å lede foreningas arbeide for medlemmene. I tillegg har vi frikjøp til å jobbe med personalsaker og verving, og organisasjonssekretær.

Organisasjonssekretæren har ansvar for å utvikle og vedlikeholde rutiner for foreningens administrative oppgaver og daglig kontordrift, samt å være en sentral støttefunksjon for foreningens ledelse i deres daglige arbeid. I tillegg skal organisasjonssekretæren jobbe med utforming av informasjon på norsk og engelsk. I perioder vil det også være behov for noe analysearbeid og statistikk.

Oppgaver:                                                                                                                                         

Daglig kontordrift:

 • ta imot henvendelser fra medlemmer, tillitsvalgte og andre
 • innkjøp, rekvisita
 • felleskalender og oppfølging av kontorets e-post
 • ansvar for fellesarealer

Arrangementsavvikling:

 • bistå i planlegging og ansvar for praktisk gjennomføring av møter, seminarer, reiser og andre arrangementer

Kommunikasjon:

 • ansvarlig for utvikling, oppdatering og vedlikehold av foreningens nettsider og sosiale medier
 • utarbeide informasjon til medlemmene på norsk og engelsk.

Administrasjon:

 • forbundets medlemsregister
 • oppfølging av medlemslister lokalt
 • oppfølging av inn- og utmeldinger
 • reiseregninger og refusjoner 

I samarbeid med ledelsen:

 • oppfølging av tillitsvalgte, medlemmer og andre
 • koordinere og utarbeide årsrapport til årsmøte
 • administrativt arbeid med lønnsforhandlinger
 • bistå i eventuelle streikeforberedelser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kontorarbeid og generelt gode datakunnskaper
 • Erfaring med enklere regnskaps- og budsjettarbeid
 • Erfaring med informasjons- og kommunikasjonsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner og språklige ferdigheter på norsk og engelsk
 • Interesse for fagbevegelse og organisasjonsarbeider en fordel

Foreningen trenger en selvstendig, ryddig og serviceinnstilt person som trives med å jobbe i et lite og hektisk miljø.

Oppgavene er hovedsakelig på seniorkonsulentnivå. Stillingen innebærer frikjøp fra ordinær stilling ved UiO. Vedkommende vil beholde lønnsnivå fra ordinær stilling. Arbeidssted er på vårt kontor i Fysikkbygget.

Tiltredelse: snarest

Kort søknad med CV sendes kontor@ntl.uio.no innen 22. april 2022

Spørsmål kan rettes til leder Natalia Zubillaga 22 85 59 41 / mobil 97 88 73 36, natalia.zubillaga@sai.uio.no

Publisert 6. apr. 2022 12:44 - Sist endret 6. apr. 2022 12:44