Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Frist til NTL-forbundet 1. oktober 2013

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og ber om innspill til dette arbeidet. NTL-forbundet koordinerer svarene fra foreningene i vår sektor, og vil ha tilbakemelding innen 1. oktober. Vi tar kontakt med de vitenskapelig ansatte medlemmene om høringen - mer info kommer! (E-post er sendt medlemmene 11.9.13)

Les mer på Kunnskapsdepartementets nettside.  Har du kommentarer eller ønsker å bidra, send en e-post til kontor@ntl.uio.no

Publisert 6. aug. 2013 16:49 - Sist endret 18. mars 2019 14:06