NTL UiO gratulerer med stemmerettsjubileet!

I dag er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn.

Den første kvinne avlegger stemme i valglokalet på Akershus festning ved kommunevalget i 1910. Foto fra Oslo Museums samlinger (kilde Wikipedia Commons).

NTL UiO gratulerer med stemmerettsjubileet og oppfordrer alle våre medlemmer til å slutte opp om arrangementer i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Du finner mer informasjon på nettsiden om Stemmerettsjubileet.

Publisert 11. juni 2013 15:07