Møter hjemlet i Hovedavtalen gjenopptatt

Møtene mellom arbeidsgiver og fagforeningene som er hjemlet i Hovedavtalen er nå gjenopptatt.

Det siste året har det bygget seg opp en konflikt mellom universitetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonene. Konflikten har dreid seg om forståelse og praktisering av Hovedavtalen i staten, verktøyet som sikrer de ansatte medvirkning og tjenestemannsorganisasjonene medbestemmelse i saker på UiO.

Oppslagene i Uniforum har dekket dette ganske godt:

For noen uker siden var uenigheten så stor at alle
tjenestemannsorganisasjonene la samarbeidet med universitetsledelsen "på is". I etterkant har vi hatt to samarbeidsmøter med
universitetsledelsen, det siste var 8.mai hvor også forbundets to nestledere Anita Solhaug og Fredrik Oftebro deltok. Fra arbeidsgiver deltok blant annet rektoratet.

NTL mener at dette var et konstruktivt møte der vi fikk diskutert essensen i medbestemmelsen. Partene ble enige om noen tiltak som kan bidra til at vi ikke kommer opp i en slik situasjon senere:

 

  • Eget møte om overordnede organisasjonsprinsipper ved UiO
     
  • Opplæring i Hovedavtalen i staten sammen med sentrale parter
     
  • Avklaring av styrets rolle ved forhandlingssaker i fremtiden


Vi mener at møtet gir et godt utgangspunkt for videre samarbeid og alle tjenestemannsorganisasjonene gjenopptar derfor møtene med
universitetsledelsen. Oppbygging av tillit og etablering av ny praksis tar tid, men vi har tro på at vi nå har lagt grunnen for en felles forståelse og en felles innsats for bedring av partsamarbeidet.

Lenke: Hovedavtalen i staten


 

Av Ellen Dalen
Publisert 15. mai 2013 14:18 - Sist endret 15. mai 2013 14:18