Hovedpunktene fra LO-kongressen 2013

LO kongressen varer i fem dager og samler 300 delegater fra hele LO. Det er en enorm bred faglig diskusjon, og saker som er særegne for forsknings- og utdanningssektoren, oppfattes som smale i forhold til de mer vidtfavnende diskusjonene. Her er noen av vedtakene som ble fattet om de mer brede sakene.

Nyvalgt LO-leder Gerd Kristiansen.

Foto: Jarvin Jarle Vines (Wikimedia Commons)

 • Gerd Kristiansen ble valgt som leder. NTLs Tor Arne Solbakken fortsetter som 1. nestleder.
   
 • NTL og Fagforbundets forslag til uttalelse om markedsstyring i offentlig sektor ble vedtatt: «Offentlig sektor må videreutvikles og forbedres til beste for samfunnet og velferdsstaten. LO krever derfor at markedsstyringen av offentlig sektor avvikles».
   
 • NTL nektet å gi opp kampen mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterplen og Senja. Men ble nedstemt med stort flertall «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerak.»
   
 • NTL fulgte sitt vedtak på landsstyret og stemte for følgende formulering: «EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU. LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler. En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter.»
   
 • Pensjon

Handlingsplanen for forskningspolitikk og utdanning er i hovedsak god. Noen forsterkninger kom inn på kongressen:

 • Økt fokus på fri forskning
 • Rett til tid til forskning
 • Politisk styrt studierente
 • Nei til innføring av skolepenger

Ellen Dalen var en av 14 NTL delegater på LO kongressen. Hun holdt tre innlegg på kongressen; om markedsstyring og HR-ideologi, om behovet for fri forskning og om studentmedlemskap.


 

Emneord: LO kongressen
Publisert 14. mai 2013 15:15 - Sist endret 14. mai 2013 15:16