Medlemsmøte fredag 26. april kl 10

Alle tjenestemannsorganisasjonene ved UiO inviterer til felles medlemsmøte.

Tid og sted:Medlemsmøte fredag 26. april kl 10 26. apr. 2013 10:00 - 11:00, Aud 3, Eilert Sundts hus

Bakgrunnen for dette møtet er situasjonen rundt samarbeidet mellom organisasjonene og ledelsen ved UiO, noe som særlig har tilspisset seg i forbindelse med behandlingen av SA5-prosjektet under IHR. Dette vil spesielt få konsekvenser for informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i Sentraladministrasjonen.

Se blant annet brevet nedenfor som er sendt universitetsledelsen fra alle organisasjonene. Grunnen til at vi går såpass drastisk til verk, er at vi er bekymret for det videre samarbeidet med ledelsen.

De hovedtillitsvalgte fra alle organisasjonene vil presentere saken og svare på spørsmål i møtet.Til universitetsledelsen

Universitetet i Oslo

 

Blindern, 22. april 2013

 

Partssamarbeidet i Sentraladministrasjonen

Den siste tiden har det vært uklart hvordan partssamarbeidet mellom tjenestemannsorganisasjonene og universitetets ledelse skal foregå. Vår oppfatning er at tjenestemannsorganisasjonenes rett til medbestemmelse på vegne av medlemmene har blitt underminert.

I den forbindelse ba tjenestemannsorganisasjonene om et ekstraordinært møte med universitetsledelsen om samarbeidet med særlig fokus på § 1 i Hovedavtalen (formål og intensjoner) som er styrende for resten av Hovedavtalen. Møtet ble avholdt 11. april, men både formen på og innholdet i dette møtet ga ikke indikasjon på at vi var nærmere en felles forståelse av formål og intensjoner i Hovedavtalen. Det skapte heller ingen trygghet for at vår medbestemmelse etter §§ 11-13 (tjenestemannsorganisasjonenes rett til informasjon, drøfting og forhandlinger) vil utøves på en forsvarlig måte ved UiO. Tjenestemannsorganisasjonene tok betenkningstid med hensyn til hvordan samarbeidet skulle fortsette, og har i ettertid kun deltatt på et informasjonsmøte (18. april) hvor omorganiseringen av SA5 var tema. Dette møtet styrket vår oppfatning av at universitetsledelsen og tjenestemannsorganisasjonene ved UiO må se på både samarbeidsform og -klima.

Tjenestemannsorganisasjonene ønsker å bidra til å finne løsninger på dette. På grunn av den fastlåste situasjonen ser vi det som nødvendig å ha et møte mellom universitetsledelsen, inkludert rektor, og lokale og sentrale representanter for tjenestemannsorganisasjonene, for om mulig å finne en felles plattform å bygge tillit utfra.

Inntil dette møtet er avholdt, mener tjenestemannsorganisasjonene at informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter i Sentraladministrasjonen må utsettes.

Vi antar at det er viktig for alle parter å få dette møtet på plass så raskt som mulig for å hindre unødvendig utsettelse av saker ved UiO.

 

Ole Martin Nodenes        Ellen Dalen         Kristian Mollestad                          Christer Wiik Aram
Parat UiO                      NTL UiO           Forskerforbundet UiO                  Akademikerne UiO

Publisert 24. apr. 2013 13:10 - Sist endret 5. jan. 2016 11:07