Bruk stemmeretten til UiOs styre!

Styret i NTL UiO vil sterkt oppfordre våre medlemmer til å bruke stemmeretten og bidra til å opprettholde den demokratiske styreformen vi har ved UiO. Alle står selvfølgelig fritt til å stemme på den de ønsker. For dere som er usikre, vil NTLs styre komme med en anbefaling. 

Øverst fra høyre: Kirsten Greiner, Karin Widerberg, Kristian Gundersen, Liv-Elisif Kalland og Ole Martin Nodenes.

Vårt utgangspunkt for anbefalingen er å sikre at styret får representanter som evner å se hvilke saker som får konsekvenser for UiOs ansatte og retningen UiO skal utvikle seg i. Representantene må kunne forankre sine standpunkt hos den gruppen de er valgt til å representere og klare å sloss for sine standpunkt i universitetstyret.
____________

For gruppen teknisk og administrativt ansatte, anbefaler vi Kirsten Greiner og Ole Martin Nodenes. Ole Martin er kjent for mange gjennom sitt lederverv i Parat. NTLeren Kirsten er ikke like kjent. Hun har erfaring fra styreverv på instituttnivå og er en person med kritisk evne og mot til å kjempe for sine standpunkter. Hun er opptatt av forankring og dialog med de ansatte og å sikre at de ansattes meninger blir en viktig del av styrets beslutninger. NTL UiO er sikre på at hun vil kunne representere de teknisk og administrativt ansatte på en god måte. Hennes valgprogram: http://www.uio.no/om/organisasjon/valg/styrevalg/2013/kirsten-greiner.html

For gruppen faste vitenskapelige ansatte anbefaler vi Karin Widerberg og Kristian Gundersen.

For gruppen midlertidig vitenskapelige ansatte anbefaler vi Liv-Elisif
Kalland.
___________________

Dersom noen ønsker å diskutere kandidatene eller få mer informasjon, er
det bare å ta kontakt på telefon eller e-post.


Valget er åpnet frem til 30. mai kl 12. UiOs informasjon om valget
finner du her: https://valg.uio.no/

For informasjon om hvordan valget telles opp, se UiOs
valgreglement §12: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/valgreglement.html#toc1

Publisert 14. mai 2013 16:06 - Sist endret 14. mai 2013 16:06