Høring - endring av UH-loven

NTL er høringsinstans og ønsker tilbakemelding fra medlemmer.

Forbundets interne høringsfrist er ikke klar ennå, men vil trolig bli i september-oktober.

Høringens temaer er blant annet:

  • Innstegsstillinger
  • Tvungen avslutning av doktorgradsutdanning ved uredelighet
  • Bistilling
  • Gjenvalg og avsetting av styremedlemmer

I tillegg er det foreslått endringer som berører studier og studenter.

Se forslagene på Kunnskapsdepartementets nettside.

NTL UiO kommer til å kontakte medlemmer om høringen når frister er på plass. Har du kommentarer, send en e-post til kontor@ntl.uio.no

 

Publisert 2. aug. 2013 13:23 - Sist endret 18. mars 2019 14:06