LO kongressen 2013

NTL UiO med på LO-kongressen 2013. Foreningens leder, Ellen Dalen er en av 14 delegater fra NTL. Det er totalt 300 delegater på kongressen.

Du kan følge med på LO-kongressen på kongressens egne nettsider. LO er en organisasjon som representerer nesten en million arbeidstakere i Norge. Vedtakene som fattes her får betydning for samfunnsutviklingen i Norge. Følg med! Nedenfor kan du se innleggene fra "vår representant" på kongressen. 

Ellen om LO's handlingsprogram

De tillitsvalgte i UH-sektoren ønsker å øke basisbevilgningene, slik at forskerne selv kan prioritere - fremfor markedsstyring og markedsretting. Jakten på penger påvirker arbeidsforholdene og forskningen på en negativ måte. Ved UiO har vi 40% midlertidige stillinger, og konkurransen om stillingene er stor. Jakten på pengene gjør at forskningen blir smal, kortsiktig og forutsigbar. Vi må kjempe for at basisfinansieringen styrkes, slik at det kan forskes på det som er faglig interessant og relevant. Forskningens kvalitet sikres ikke bare gjennom kontakt med samfunn og næringsliv, men også gjennom faglig frihet, arbeid i fellesskap og ønske om å bidra til et bedre samfunn. Nøkkelen til dette er kollektive rettigheter til tid og andre ressurser slik at man kan følge fag og ikke penger.

Ellen om LO's egen organisasjon

Hvordan skal vi få flere studentmedlemmer som forblir LO-medlemmer? LO bør også kunne hjelpe studentmedlemmer som har problemer på arbeidsplasser i studietiden. Vi må gjøre det enkelt for studentene og velge LO!

Ellen om målstyring og HR-ledelse

Vi gir ikke opp kampen mot målstyring. Offentlig sektor har et lederkorps som ikke aner hvordan de styrer uten tall. Offentlig sektor omorganiseres slik at den skal kunne styres på bakgrunn av tall. Organisasjonsmodellene kommer ovenfra, og er ikke et resultat av forhandlinger mellom partene. Tillitsvalgte blir invitert til å komme med innspill. Målstyring er uforenlig med medbestemmelse. HR Norge prediker en ledelsesfilosofi som er hentet fra det amerikanske arbeidslivet der medbestemmelse og fagforeninger er fremmedord.

Emneord: NTL, LO kongressen Av Peter A. Kristoffersen
Publisert 6. mai 2013 14:53 - Sist endret 8. mai 2013 13:54