LO Stats utdanningstipend

Tar du utdanning på heltid, deltid eller korttid? Da bør du søke om stipendstøtte.

Første søknadsfrist er 1. september 2013

LO Stats utdanningsstipend støtter opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer, og det er satt av 2,5 mill kommende studieår. Dette er avkastning fra LO Stats eget udanningsfond. Stipendet er populært, og søknadene strømmer inn ... Les mer... 

Av hhs
Publisert 29. juli 2013 15:45 - Sist endret 7. feb. 2019 14:33