Alter Summit Athen

Den 7. og 8.juni ble Athen Alter Summit avholdt. Olaf Svorstøl, pensjonistmedlem i NTL UiO og medlem i LO i Oslo sitt internasjonale utvalg deltok i den norske delegasjonen på totalt 70 tillitsvalgte.

Et stort antall folkelige organisasjonener deltok der med utgangspunkt i Athen Alter Summit manifestet, se
http://www.altersummit.eu/manifeste/article/manifestet

LO i Oslo arrangerte to møter for de norske deltakerne, med greske fagforeningstillitsvalgte og et møte med spanske fagforeningstillitsvalgte der de 70 norske deltakerne deltok. De la fram fagbevegelsens og arbeidstakeres situasjon i sine land.

Den 7.juni ble manifestet presentert i et plenum holdt i den olympiske velodromen, med ca 1000-1500 personer tilstede.Et utall organisasjoner holdt korte hilsener med utgangspunkt i manifestet. Fra Norge holdt Asbjørn Wahl en hilsen, på vegne av arrangørene. Mest applaus fikk nestlederen i Europeiske venstrepartiers organisasjon Alexis Tsipras, nåværende leder i den greske venstrefronten Syriza som ikke bare nevnte problemene en står ovenfor, men hva en må gjøre framover.

Den 8. juni ble det holdt mange parallelseminarer. Et seminar var om erfaringer fra kampen mot markedsliberalismen i forskjellige land. Boye Ullmann fra Fellesforbundet, fortalte om kampen mot sosial dumping i Norge.

På demonstrasjonen  den 8.juni deltok flere tusen personer, dog mindre enn vi fra Norge hadde forventet. Greske fagforeningsfolk mente at arrangementet var for toppstyrt, og at det ikke var satset mye på mobilisering. Til tross for dette var det svært interessant og en fikk en oversikt over hva som skjer i Europa, og fagbevegelsens kamp.

Publisert 2. juli 2013 13:29 - Sist endret 2. juli 2013 13:29