Forhandling om Teknisk avdeling (nå Eiendomsavdelingen)

NTL forhandlet endringer i Eiendomsavdeligen tordag 31. mai 2013. Endelig vedtak i saken fattes i Universitetsstyrets møte 17. juni.

De viktigste punktene partene ble enige om er:

  • Drifts- og vedlikeholdsavdelingen deles inn i 5 seksjoner
  • Alle løpende driftsoppgaver skal organiseres i driftsseksjonen, ikke spres i henholdsvis drifts- og vedlikeholdsseksjonen.
  • Opprettelsen av brukersenter, områdestruktur og spørsmål om vaktsentralen utredes nærmere og drøftes på et senere tidspunkt.
  • I dokumentet som legges frem for styret skal også systemforvaltning, sikkerhet og innpalsseringsplan omtales.

NTL er godt fornøyde med forhandlingsresultatet.

Publisert 6. juni 2013 20:59 - Sist endret 6. juni 2013 20:59