Eiendomsavdelingen (tidl. Teknisk avdeling) - nivå 2 og 3

Rett over sommeren skal NTL drøfte bemanningsplan for lederstillinger nivå 2 og 3 i det som nå heter Eiendomsavdelingen. I dette ligger også organiseringen i driftsområder, opprettelse av brukersenter, fordeling av oppgaver mellom de ulike seksjonene og avdelingene.

 

Les mer her

 

 

Publisert 3. juli 2013 09:31 - Sist endret 3. juli 2013 10:26