Noen valg er viktigere

NTL vil at du skal foreta det beste valget når du skal velge hvilke politikere som skal ta avgjørelser om velferdsnivå og arbeidsliv framover. NTLs mål er at medlemmene og andre ansatte på NTL-organiserte virksomheter skal vite konsekvensene av valgene de tar med stemmeseddelen, eller ved å ikke stemme.

LO har utarbeidet en faktarapport om hva partiene har sagt og stemt i sentrale arbeidslivssaker på Stortinget de siste åtte årene. I tillegg har de laget en gjennomgang av alle representantforslagene for samme periode.

 

Vi ønsker at alle NTL-medlemmer skal klar over hva de politiske partiene står for når de skal velge hvilke politikere som skal ta avgjørelser om velferdsnivå og arbeidsliv framover.

Det er LOs juridiske avdeling som har utarbeidet  faktarapporten om hva partiene har sagt og stemt i sentrale arbeidslivssaker på Stortinget . Notatet er en gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Her får du svar på hvordan arbeidslivet sannsynligvis ville sett ut med et borgerlig flertall i Stortinget de siste åtte årene.

Konklusjonen er basert på en gjennomgang av innstillingene til samtlige lovendringer samt tilhørende stortingsforhandlinger slik de er publisert på stortinget.no under tema Arbeidsliv og lovsaker.

Forhandlings- og HMS-avdelingen la frem en gjennomgang av alle dok 8 forslag i samme periode. Her får du svar på hvordan arbeidslivet sannsynligvis ville sett ut med et borgerlig flertall i Stortinget de siste åtte årene.

Begge notatene er publisert på Arbeidslivet.no

 

Lovendringer i arbeidlivet

Forskjellen mellom rød-grønt og borgerlig

Publisert 19. juni 2013 15:41