Nyheter - Side 3

Illustrasjon av to hender som legger sedler i en stemmeurne
Publisert 27. okt. 2020 11:39

Resultatet etter årets oppgjør ble klart forrige uke, og skal nå ut på uravstemning blant medlemmene. Det er til syvende og sist medlemmene som bestemmer hvordan de vurderer resultatet, og vi vil på det sterkeste anmode om at alle bruker den demokratiske retten vi har til selv å vedta viktige premisser for lønnsutviklingen, og deltar i kommende uravstemning.

Styret i NTL UiO har behandlet årets tariffresultat, og har besluttet å anbefale våre medlemmer å stemme nei til årets resultat.

Publisert 21. okt. 2020 13:14

Resultat av årets tariffoppgjør ble klart noen timer på overtid natt til 15. oktober. Partene har kommet til enighet om et generelt prosenttillegg til alle, og det settes ikke av penger til lokale lønnsforhandlinger.

Tre dresskledde menn på stabler med mynter av synkende høyde
Publisert 10. sep. 2020 15:19

Høyres programkomité la på mandag frem sitt utkast til høyres partiprogram for perioden 2021 til 2025. Får programkomitéen gjennomslag vil dette få store konsekvenser for Universitets- og høyskolesektoren i neste stortingsperiode.

Det loves store skattekutt, mens regningen sendes til en allerede presset offentlig sektor og til studenter fra utviklingsland.

Faksimile av hovedtariffavtalen i staten
Publisert 7. aug. 2020 14:07

Årets lønnsoppgjør er blitt utsatt, men ikke avlyst. Kontoret har fått noen spørsmål om hvilke frister som gjelder nå, vi vil derfor prøve å få samlet trådene i denne saken.

Publisert 2. juli 2020 14:08

Kontoret vil være ubemannet 4. til 27. Juli. Telefonen betjenes ikke, og e-poster blir lest kun sporadisk. Er det en hastesak kan leder Natalia Zubillaga nås på mobil +47 97 88 73 36.

Publisert 29. mai 2020 12:17

Årsmøtet 2020 gjennomføres digitalt gjennom Zoom og MyMeet. Her følger viktig informasjon om bruk av systemene og nødvendige forberedelser.

Folkemengde på Youngstorget 1. mai
Publisert 27. apr. 2020 16:21

Arbeidernes internasjonale kampdag er for mange et høydepunkt på kalenderen. Også vi i NTL UiO har sett fram til å lufte fanen og marsjere gjennom byen i lag med tusentalls av kamerater. På grunn av corona-situasjonen går det som kjent ikke noe tog fra Youngstorget i år, men dagen skal like fullt markeres.