Nyheter - Side 3

Faksimile av hovedtariffavtalen i staten
Publisert 7. aug. 2020 14:07

Årets lønnsoppgjør er blitt utsatt, men ikke avlyst. Kontoret har fått noen spørsmål om hvilke frister som gjelder nå, vi vil derfor prøve å få samlet trådene i denne saken.

Publisert 2. juli 2020 14:08

Kontoret vil være ubemannet 4. til 27. Juli. Telefonen betjenes ikke, og e-poster blir lest kun sporadisk. Er det en hastesak kan leder Natalia Zubillaga nås på mobil +47 97 88 73 36.

Publisert 29. mai 2020 12:17

Årsmøtet 2020 gjennomføres digitalt gjennom Zoom og MyMeet. Her følger viktig informasjon om bruk av systemene og nødvendige forberedelser.

Folkemengde på Youngstorget 1. mai
Publisert 27. apr. 2020 16:21

Arbeidernes internasjonale kampdag er for mange et høydepunkt på kalenderen. Også vi i NTL UiO har sett fram til å lufte fanen og marsjere gjennom byen i lag med tusentalls av kamerater. På grunn av corona-situasjonen går det som kjent ikke noe tog fra Youngstorget i år, men dagen skal like fullt markeres.

Publisert 17. jan. 2020 14:21

Regjeringen ønsker at universitetene skal overføre eiendommene sine til Statsbygg for så å leie de samme lokalene tilbake.

Forslaget er ikke forsvarlig utredet, og nok en rapport peker på store svakheter ved beslutningsgrunnlaget og varsler om økte utgifter, økt byråkratisering og ansvarspulverisering og dårligere oppnåelse av sektorpolitiske mål. 

Publisert 20. des. 2019 10:20

Vi prøver å oppsummere et utvalg av sakene vi har jobbet med i løpet av året.

2019 har vært preget av kamp for medbestemmelse og mot ABE-kutt, mellomoppgjør og lønnsforhandlinger. Vi bidro til å sikre at foretaksmodellen ble skrinlagt, men seiren ble kronet med kamp for retten til å forvalte egen eiendom. 

Lokalt på UiO har organiseringen av IT vært en viktig sak og det er fortsatt mye som skjer i kjølvannet av BOTT. Dette blir viktige saker i 2020.