NTL UiO skal ikke ut i streik

Meklingen i mellomoppgjøret er i gang og frist for å bli enige er ved midnatt 23. mai. NTL UiO er ikke en del av LO Stats streikeuttak.

LO Stat har varslet streikeuttak på 2000 medlemmer. NTL UiO er ikke omfattet av dette. Sjekk LO Stats streikeuttak.

Hva skjer i mellomoppgjøret nå?

Frist for å bli enige hos Riksmekleren er ved midnatt torsdag 23. mai. Det er tre mulige utfall:

  1. Partene kommer til enighet før fristen og det blir ikke streik.
  2. Partene mekler til fristen eller på overtid og blir enige. Det blir ikke streik. 
  3. Partene mekler til fristen eller på overtid og blir ikke enige. Det blir streik. 

Hvorfor ble det brudd i forhandlingene? 

I et mellomoppgjør forhandles det om fordelingen av penger, i tillegg til enkelte saker som partene ble enige om å ta i dette oppgjøret sist år. I år gjaldt dette blant annet formuleringer om AFP.

- Staten var ikke villig til å komme oss nevneverdig i møte i noen av de sentrale spørsmålene. Isteden kastet vi bort tid på å diskutere detaljer som burde vært enkelt å rydde unna. Derfor er det like greit at Riksmekleren får overta nå, sa leder av LO Stat Egil André Aas da bruddet i forhandlingene ble klart. 

Det er tre hovedårsaker til bruddet: En uavklart situasjon når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP), hvordan den totale økonomiske potten skal fordeles og manglende vilje til å rydde opp i forskjellene i offentlig sektor på hvordan variable tillegg inngår i pensjonsgrunnlaget.

Dette er NTLs tariffpolitiske krav:

  • Vi vil ha kronetillegg! Prosentvise tillegg og store lederlønnstillegg har medført at de høyest lønte har fått mer ut i kroner og øre enn de midlere og lavest lønte. 

  • Vi vil ha økt kjøpekraft! Alle ansatte skal ha ei lønn å leve av og kjøpekrafta må økes for alle - ikke bare de få som får gjennomslag i lokale lønnsforhandlinger. 

  • Vi sier nei til trynetillegg! Lønna skal settes ut fra arbeidsoppgaver og ansvar. Ansiennitet skal vektlegges. Utdanning og realkompetanse må bli verdsatt.

  • Vi vil ha sentral lønnsdannelse! Lokale arbeidsgivere har ikke vist at de kan ta ansvar for lønnsutviklinga for alle statens ansatte. Lønnsdannelsen må skje sentralt, der vi har streikerett! 

Les hva nestleder i NTL Sentralforvaltningen mener om lokale lønnsforhandlinger

 

Publisert 21. mai 2019 12:42 - Sist endret 21. mai 2019 12:59