Resultatet av lønnsforhandlingene

Årets lokale lønnsforhandlinger på UiO er ferdige.

NTL fikk godt gjennomslag for våre krav i år også. 

Godt gjennomslag for NTL

NTL UiO har fått gjennomslag for en stor andel av våre krav. 

Vi er tilfredse med at alle NTLs stillingsgrupper er ivaretatt og at vi har fått løftet mange i disse viktige gruppene: 

 • de som ikke har fått på mange år
 • de som har hatt dårlig lønnsutvikling over tid
 • de som ligger lavt i forhold til ansiennitet og ansvar

Det betyr likevel at vi har fremmet mange gode krav som vi ikke har fått gjennomslag for. 

Kvinneprofil

Vi er fornøyde med å ha sikret kvinnene i NTL sin rettmessige andel av lønnsmassen. NTL bruker mye forhandlingsmakt på å sikre likelønna. 

UiOs kvinner har i år fått en like stor andel av lønnspotten som deres lønnsmasse utgjør. Det er helt nødvendig å opprettholde kampen for å sikre kvinnene.

Det lønner seg å være organisert! 

Det skal lønne seg å være organisert og det er viktig at gratispassasjerer ikke vinner som gruppe i lokale lønnsforhandlinger. Et fåtall av de uorganiserte har fått opprykk i årets lokale forhandlinger. 

Protokoll

 • Protokollen sendes til alle NTLs medlemmer i internposten. Vi regner med at protokollen kommer i starten av uke 47. 
 • NTL mener denne informasjonen er avgjørende for at arbeidstakerne selv kan ta stilling til sine arbeids- og lønnsvilkår og kan delta i arbeidet og diskusjonen for et bedre arbeidsliv.
 • Protokollen for årets lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen til Unio, YS og LO, punkt 2.5.1 ble undertegnet 7. november 2019.

Lønnsforhandlingene i tall

 • På storavtalen (Hovedtariffavtalen mellom KMD og Unio, YS og LO) ble det forhandlet om drøyt 38,8 millioner kroner. 
 • Ca 21% av UiOs ansatte har fått endring i lønn og/eller stillingskode. 
 • De sentrale partene ble enige om en ramme for lønnsoppgjøret på 3,2%.
 • Fordelingen mellom det som ble fordelt sentralt/lokalt er 60/40.
 • De med lønnstrinn 19-46 og de med lønnstrinn 64-101 fikk et generelt tillegg på 1,35%. De med lønnstrinn 47-63 fikk et generelt tillegg på 1,55%.

Resultatet av de sentrale forhandlingene innebar løft for nyansatte stipendiater, fjerning av tak og bunn for pensjonsgivende tillegg

 

 

Publisert 14. nov. 2019 12:54 - Sist endret 19. des. 2019 10:45